Od 1 lipca 2018 r. Ministerstwo Finansów nałożyło na polskie banki i firmy obowiązek otwarcia i prowadzenia dedykowanych rachunków do rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT). W związku z tym systemy linii Progman umożliwią generowanie przelewów do zewnętrznych systemów bankowych zgodnie z aktualnymi unormowaniami.

Mechanizm podzielonej płatności (split payment) sprowadza się do rozdzielenia zapłaty za fakturę na kwotę netto, która trafi na bieżący rachunek kontrahenta oraz kwoty podatku VAT, która zostanie przekazana na specjalne subkonto VAT. Użytkownik nadal będzie wypełniać jeden przelew, na którym wskazane będą dwie kwoty: wartość brutto oraz wartość podatku VAT (przy wykorzystaniu systemów linii Progman pozycje te będą uzupełniane automatycznie).

Więcej informacji o Progman Finanse >