Opis systemu

Progman Finanse został przygotowany dla jednostek sektora finansów publicznych w celu prowadzenia pełnej księgowości, a także obsługi sprawozdawczości budżetowej i finansowej, zgodnej z obowiązującymi normami prawa.

Progman Finanse zapewnia generowanie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK), zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Finansów z wykorzystaniem formatu XML i struktur wskazanych przez Ministerstwo (księgi rachunkowe, wyciągi bankowe, podatkowa księga przychodów i rozchodów, ewidencja przychodów).

 

System został ukierunkowany na zindywidualizowane potrzeby sektora budżetowego, uwzględnia jego specyfikę rachunkowości oraz wykorzystuje klasyfikację dochodów i wydatków środków publicznych. Pracę w systemie można rozpocząć z początkiem roku obrotowego lub w dowolnym jego momencie. Program umożliwia prowadzenie księgowości zarówno dla pojedynczych jednostek, jak i zespołów.

Program spełnia wymogi Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U.2013.330), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont (…) (Dz.U.2013.289), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U.2014.119) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U.2014.1773).

Korzyści dla Użytkownika:

 • Aktualność  bieżące dostosowanie programu do wszelkich zmian legislacyjnych oraz współpraca z zewnętrznymi systemami (w tym bankowymi)
 • Generowanie Jednolitego Pliku kontrolnego (JPK), zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Finansów z wykorzystaniem formatu XML
 • Oszczędność czasu  w pełni automatyczne przygotowywanie sprawozdań budżetowych i finansowych oraz generowanie dekretów księgowych
 • Zgodność z wymogami  sporządzanie wydruków wymaganych ustawą o rachunkowości oraz ewidencja dowodów księgowych zgodnie z ogólnymi zasadami rachunkowości z uwzględnieniem specyfiki rachunkowości budżetowej
 • Elastyczność  tworzenie indywidualnego dla każdej jednostki planu kont oraz karty dochodów i wydatków
 • Spójność danych system jest kompatybilny z pozostałymi programami linii Progman, eksportuje ponadto dane w formatach obsługiwanych przez pakiety biurowe: MS Office i Open Office
 • Wygoda  elektroniczna realizacja obowiązku sprawozdawczego oraz automatyczne wykony-wanie operacji kończących rok obrotowy 
 • Natychmiastowy dostęp do danych  niezbędnych do podejmowania decyzji finansowych
 • Pełna i aktualna informacja  przygotowanie szeregu zestawień pozwalających na bieżącą kontrolę i ocenę sytuacji finansowej jednostki

Split payment w Progman Finanse

W związku z wprowadzeniem przez Ministerstwo Finansów regulacji obligujących polskie banki i firmy do otwarcia i prowadzenia dedykowanych rachunków do rozliczeń podatku VAT, systemy linii Progman umożliwią generowanie przelewów do zewnętrznych systemów bankowych zgodnie z aktualnymi unormowaniami.

Mechanizm podzielonej płatności (split payment) sprowadza się do rozdzielenia zapłaty za fakturę na kwotę netto, która trafi na bieżący rachunek kontrahenta oraz kwoty podatku VAT, która zostanie przekazana na specjalne subkonto VAT. Użytkownik nadal będzie wypełniać jeden przelew, na którym wskazane będą dwie kwoty: wartość brutto oraz wartość podatku VAT (przy wykorzystaniu systemów linii Progman pozycje te będą uzupełniane automatycznie).

Progman Finanse Premium to dodatkowo:

 • Obsługa budżetu zadaniowego w układzie funkcja – zadanie – podzadanie – działanie
 • Eksport oraz import wyciągów bankowych z jednoczesną funkcją ich automatycznego rozksięgowania
 • Import not odsetkowych

Serwer Firebird

Serwer FireBird 2.5.2 dedykowany dla systemów 32-bitowych (jest to wersja specjalnie przygotowana pod Nasze programy z odpowiednią listą użytkowników i UDF'ami, których nie zawierają standardowe instalacje FireBird).