Opis systemu

Progman Zbiorczy VAT to system dedykowany samorządom, stanowiący odpowiedź na zmiany w przepisach wprowadzających centralizację rozliczeń VAT w jednostkach samorządu terytorialnego (Podstawa prawna –szczegóły>>). Na podstawie tych zmian gminy muszą przejąć rozliczenia VAT swoich jednostek podległych.

Co to oznacza w praktyce? Gmina wraz ze swoimi jednostkami budżetowymi będzie składała jedną deklarację, na podstawie której nastąpi wspólne rozliczanie podatku VAT. Jednostki samorządu terytorialnego wraz ze swoimi jednostkami organizacyjnymi będą jednym podatnikiem.

 

Niewątpliwie taka konsolidacja rozliczania podatku VAT w ramach całej gminy wraz z jednostkami wymaga zmiany dotychczasowego modelu pracy. Pomocny w tym zakresie będzie system Progman Zbiorczy VAT, zapewniający w łatwy oraz szybki sposób przygotowanie centralnego rejestru sprzedaży i zakupu oraz zbiorczej deklaracji VAT dla JST.

 

Objęcie samorządów systemem Progman Zbiorczy VAT pozwala na sporządzenie „częściowych” rejestrów VAT z poziomu pojedynczych jednostek, które są importowane do wspólnego/centralnego rejestru dokumentów sprzedaży i zakupu w celu przygotowania całościowej deklaracji VAT. Każda jednostka podległa prowadzi częściowy rejestr VAT w systemie Progman Rozrachunki*.

Dla jednostek korzystających z innych systemów do obsługi VAT jest możliwe pobranie jednolitego pliku kontrolnego wygenerowanego z użytkowanego systemu do modułu VAT.

*Progman Rozrachunki zawiera moduł VAT oraz dodatkowo funkcjonalność windykacji i zamówień publicznych.

Podstawa prawna

Centralizacja rozliczeń VAT przez samorządy

W dniu 14 stycznia 2016 r. został opublikowany projekt ustawy o zasadach rozliczeń w podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków europejskich przez jednostki samorządu terytorialnego oraz o zmianie ustawy o finansach publicznych. Projekt ten określa zasady, na jakich jednostki samorządu terytorialnego (JST) mają przechodzić na scentralizowany model rozliczania VAT.

Wskazany projekt jest konsekwencją wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z dnia 29 września 2015 r. Wówczas TSUE orzekł, że "podmioty prawa publicznego, takie jak gminne jednostki budżetowe będące przedmiotem postępowania głównego, nie mogą być uznane za podatników podatku od wartości dodanej, ponieważ nie spełniają kryterium samodzielności przewidzianego w tym przepisie”. Oznacza to, że gminne jednostki budżetowe nie są samodzielnymi podatnikami VAT.

Aby zapewnić samorządom czas na przygotowanie się do nowego modelu rozliczeń, obowiązkowa „centralizacja” rozliczeń podatku VAT w samorządach została przesunięta przez Ministerstwo Finansów z połowy 2016 r. na 1 stycznia 2017 r.

Przygotuj się już dziś na konsolidację rozliczeń VAT z systemem Progman Zbiorczy VAT !

Funkcje systemu

Progman Zbiorczy VAT umożliwia: 

 • prowadzenie centralnego rejestru faktur zakupowych i sprzedażowych dla danej gminy/miasta/powiatu,
 • przygotowanie zbiorczych deklaracji VAT na poziomie JST, na podstawie deklaracji częściowych sporządzanych przez jednostki organizacyjnie podległe pod gminę/miasto/powiat,
 • automatyczne wysyłanie częściowych deklaracji VAT oraz rejestrów sprzedaży i zakupu z jednostek podległych do jednostki nadrzędnej,
 • sporządzanie korekt do deklaracji VAT: częściowych oraz zbiorczych,
 • przesyłanie do jednostek podległych ujednoliconego słownika towarów/usług,
 • przygotowanie rejestrów za dowolny okres czasu,
 • wysyłkę zbiorczej deklaracji VAT przez system e-Deklaracje do Urzędu Skarbowego,
 • współpracę z systemami zewnętrznymi poprzez wymianę jednolitego pliku kontrolnego,
 • automatyczną dekretację dokumentów sprzedaży/zakupów w systemie Progman Finanse.

Korzyści dla Użytkownika

Progman Zbiorczy VAT zapewnia:

 • Oszczędność czasu – szybkie i łatwe przygotowanie centralnego rejestru dokumentów sprzedaży i zakupu oraz zbiorczej deklaracji VAT na poziomie JST;
 • Pewność i bezpieczeństwo rozliczeń z kontrahentami – zastosowanie ujednoliconego słownika towarów/usług;
 • Zgodność z przepisami prawa - na dokumentach sprzedaży każdej podległej jednostki znajduje się informacja o sprzedawcy (miasto/gmina/powiat) oraz wystawcy (jednostka podległa), co jest wymagane zgodnie z nowymi przepisami;
 • Spójność i przejrzystość danych – ujednolicony system rozrachunkowy dla całego miasta/gminy/powiatu;
 • Komfort pracy – eliminacja wielokrotnego wprowadzania tych samych danych;
 • Gwarancja bezpieczeństwa danych – dzięki zastosowaniu szyfrowanego połączenia.

 

Materiały do pobrania:

ico-pdf  Ulotka informacyjna

 

Usługa doradcza

Usługa doradcza jest realizowana przez doświadczonych ekspertów z zakresu prawa podatkowego i finansów samorządu terytorialnego, współpracujących z Wolters Kluwer SA.

 

Pakiet Centralizacja VAT

Unikalne połączenie oprogramowania i usługi doradczej, realizowanej przez doświadczonych ekspertów z zakresu prawa podatkowego i finansów samorządu terytorialnego, współpracujących z Wolters Kluwer SA.

Pakiet Centralizacja VAT zapewnia kompleksowe wsparcie w przygotowaniu i wdrożeniu procesów konsolidujących sprawozdawczość VAT w JST.