Opis systemu

Ustawa w artykule 5a, punkcie 4, stanowi, że organ wykonawczy samorządu terytorialnego w terminie do 31 października, jest zobowiązany do przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym wyników egzaminów zewnętrznych.

Progman Zbiorczy Analizator Wyników Egzaminów Zewnętrznych został stworzony z myślą o organach prowadzących, które z racji swoich zadań komunikują się z wieloma podległymi im placówkami oświatowymi. Dzięki wdrożeniu systemu zyskują one niespotykaną dotychczas swobodę wymiany informacji. System umożliwia analizę jakości pracy podległych jednostek w aspekcie wyników egzaminów zewnętrznych. Pozwala także na pozycjonowanie szkół w regionie pod względem parametrów ilościowych, diagnostycznych i rozwojowych, opisując poziom realizacji zadań edukacyjnych w roku szkolnym. W przeciwieństwie do typowych rankingów szkół, raporty generowane przez Zbiorczy Analizator pokazują również wzrost lub spadek potencjału uczniów.

Korzyści

Moduł zbiorczy został zaprojektowany w celu porównania wyników egzaminów zewnętrznych we wszystkich szkołach tego samego typu. Aplikacja funkcjonuje w oparciu o wyniki egzaminów pobranych lub wprowadzonych na poziomie szkół podległych.

Do funkcjonowania modułu Zbiorczego Analizatora Wyników Egzaminów Zewnętrznych niezbędne jest więc wdrożenie modułów do analizy w szkołach podległych.

Zbiorczy Analizator Wyników Egzaminów Zewnętrznych to:

 • Analiza jakości pracy podległych szkół w aspekcie wyników egzaminów zewnętrznych:
  • zestawienie wartości parametrów standaryzujących opis placówek
  • kategoryzacja jednostek
 • Przejrzyste analizy porównawcze podległych jednostek pod względem:
  • efektywności egzaminacyjnej uczniów
  • poziomu rozwoju uczniów
  • potencjału adeptów placówek
 • Analizy zestawiające osiągnięcia szkół na przestrzeni lat
 • Analiza efektywności egzaminacyjnej uczniów średnio w szkołach w kolejnych latach, z uwzględnieniem profili przedmiotowych, typów szkół, regionu

Klienci o Progman Analizator

„W imieniu redakcji Forum Biznesu dodatku do Gazety Prawnej, organizator konkursu Innowacja Roku 2007, serdecznie gratulujemy firmie ProgMan za zdobycie miejsca w finale konkursu. Wyróżnionym przez kapitułę konkursu produktem został program "Analizator Matur".
Maria Leżucha Media Press Konkurs Innowacja Roku 2007
„Program "Analizator Matur" służy nie tylko przetwarzaniu danych wizualizacji analizy (opisy, tabele i wykresy), ale jest ciekawą autorską propozycją metodologii przetwarzania danych surowych do wskaźników względnych (efektywność)(...)”
mgr Ewa Łowkiel Wiceprezydent miasta Gdyni
„Opiniowany system analizy wyników zewnętrznego egzaminu maturalnego („nowej matury”) jest przeznaczony do użytku wewnątrz jednej szkoły, ale może być szerzej wykorzystywany w wybranej sieci szkół, do bezpośrednich porównań osiągnięć dwu lub więcej szkół średnich, gimnazjów i szkół podstawowych.(...)”
prof. zw. dr hab. Bolesław Niemierko