Opis systemu

Progman Zamówienia Publiczne został zaprojektowany w celu kontroli zakupów w jednostkach sektora finansów publicznych, objętych ustawą o zamówieniach publicznych. Na podstawie zaewidencjonowanych dokumentów program wylicza wartość zrealizowanych zakupów w obrębie zdefiniowanych grup funduszy CPV.

Program umożliwia przygotowanie wydruku pomocniczego do sprawozdania ZP-SR, zgodnego z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania.

Korzyści dla Użytkownika:

  • Lepsza organizacja pracy  ewidencja grup jednostek i pojedynczych placówek oświatowych oraz sporządzanie wydruków i zestawień porównawczych
  • Oszczędność czasu w pełni automatyczne przygotowanie deklaracji VAT
  • Wielozadaniowość  tworzenie listy słownikowej towarów/usług, rejestrowanie dokumentów zakupu dla każdej jednostki, wydruk rejestru zakupu oraz prowadzenie rejestru udzielonych zamówień publicznych
  • Dostosowanie do wymogów – prowadzenie ewidencji grup funduszy według klasyfikacji CPV
  • Bieżąca kontrola – wgląd w stan rozrachunków z kontrahentami oraz prowadzenie ich ewidencji
  • Spójność danych  system jest kompatybilny z Progman Finanse i Finanse Premium, co umożliwia eksport dokumentów zakupu w postaci gotowych dekretów. Program eksportuje ponadto dane w formatach obsługiwanych przez MS Office i Open Office

Serwer Firebird

Serwer FireBird 2.5.2 dedykowany dla systemów 32-bitowych (jest to wersja specjalnie przygotowana pod Nasze programy z odpowiednią listą użytkowników i UDF'ami, których nie zawierają standardowe instalacje FireBird).