Opis systemu

Progman Sprawozdawczość jest przeznaczony do obsługi sprawozdań budżetowych w jednostkach budżetowych, samorządowych zakładach budżetowych oraz w innych podmiotach sektora finansów publicznych. System spełnia wymogi następujących rozporządzeń:

  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont (...)(Dz.U. 2012 poz. 121)

 

Druki

Program zawiera aktualne druki sprawozdań budżetowych: Rb-23, Rb-27, Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-27UE, Rb-28, Rb-28S, RB-28UE, Rb-34S, Rb-N, Rb-Z, RB-ZN, Rb-50, Rb-70, Rb-ST, Rb-WSa/b, RB-BZ1, a także sprawozdań finansowych: Bilans jednostki/samorządowego zakładu budżetowego, Rachunek zysków i strat, Zestawienie zmian w funduszu oraz Informacja o stanie mienia.

Dedykowany jest jednostkom, które w sposób zdalny chcą przekazywać sprawozdania do organu prowadzącego. Umożliwia wymianę danych z systemem ministerialnym Besti@.

 


Najnowsza aktualizacja

Serwer Firebird

Serwer FireBird 2.5.2 dedykowany dla systemów 32-bitowych (jest to wersja specjalnie przygotowana pod Nasze programy z odpowiednią listą użytkowników i UDF'ami, których nie zawierają standardowe instalacje FireBird).