Opis systemu

Progman Rozrachunki został przygotowany z myślą o jednostkach sektora finansów publicznych oraz przedsiębiorstwach prowadzących sprzedaż towarów lub usług. System pozwala na kompleksową obsługę dokumentów sprzedaży, ewidencję zakupów oraz ich kontrolę, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

Na podstawie zaewidencjonowanych dokumentów program przygotowuje wydruki niezbędne do określenia wartości sprzedaży i zakupu oraz automatycznie wylicza deklarację VAT. Program współpracuje z drukarką fiskalną.

Program Rozrachunki łączy w sobie programy: Fakturowanie, Rejestr VAT oraz Zamówienia Publiczne. Istotnym atutem jest fakt, że program Rozrachunki obsługuje ponadto działania związane z windykacją należności.

 

Program zapewnia generowanie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK), zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Finansów z wykorzystaniem formatu XML oraz zawierającego informacje dotyczące ewidencji zakupów i sprzedaży VAT, faktur VAT.

Korzyści dla Użytkownika

  • Oszczędność czasu  w pełni automatyczne przygotowanie deklaracji VAT
  • Bieżąca kontrola  wgląd w stan rozrachunków z kontrahentami oraz prowadzenie windykacji należności
  • Elastyczność  obsługa wielu jednostek w obrębie kilku grup
  • Generowanie Jednolitego Pliku kontrolnego (JPK), zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Finansów z wykorzystaniem formatu XML
  • Spójność danych  system jest kompatybilny z pozostałymi programami linii Progman, co umożliwia m. in. eksport dokumentów sprzedaży/zakupu w postaci gotowych dekretów. Program eksportuje ponadto dane w formatach obsługiwanych przez pakiety biurowe: MS Office i Open Office
  • Wygoda  rejestrowanie dokumentów sprzedaży/zakupu dla każdej jednostki
  • Lepsza organizacja pracy  ewidencja kontrahentów z podziałem na dostawców i odbiorców oraz automatyczne generowanie dokumentów sprzedaży/zakupu

 

Rozrachunki Premium to dodatkowo:

  • Współpraca z systemem Progman Finanse w zakresie not odsetkowych
  • Automatyczne tworzenie not odsetkowych przy wpłacie kasowej
  • Drukowanie odcinka przelewu/wpłaty gotówkowej na dokumentach sprzedaży

Serwer Firebird

Serwer FireBird 2.5.2 dedykowany dla systemów 32-bitowych (jest to wersja specjalnie przygotowana pod Nasze programy z odpowiednią listą użytkowników i UDF'ami, których nie zawierają standardowe instalacje FireBird).