Opis systemu

Z uwagi na zwiększające się obowiązki księgowe oraz potrzebę pełnej kontroli nad finansami publicznymi, przygotowaliśmy nową, wyższą wersję programów finansowo-księgowych - Linię Progman Premium+.

Progman Premium+ to nowa linia zaawansowanych programów finansowo – księgowych, za pomocą których podmioty sektora publicznego kompleksowo, skutecznie i bezpiecznie mogą zarządzać finansami, procesami księgowymi oraz sprawozdawczością budżetową.

Progman Premium+ obejmuje 3 zintegrowane ze sobą systemy: Progman Finanse, Progman Rozrachunki i Progman Kasa, które zostały wzbogacone m.in. o funkcjonalności służące zwiększeniu kontroli wszystkich etapów wydatkowania środków budżetowych.

Zalety systemu

 • Gromadzenie i rejestracja w jednym miejscu danych z wniosków o zaangażowanie środków finansowych, umów i innych dokumentów księgowych

 • Automatyczne angażowanie środków na podstawie wniosków elektronicznych

 • Kontrola zgodności wydatków z planem finansowym, zaangażowaniem i umową

 • Automatyczne tworzenie i uzupełnianie dokumentów księgowych na podstawie wcześniej wprowadzonych danych z wniosków o zaangażowanie środków finansowych, umów i innych dokumentów

 • Automatyczne sprawdzanie, czy umowa jest poprzedzona zaakceptowanym wnioskiem i czy są na to zaangażowane środki

 • Automatyczna kontrola „krzyżowa” dokumentów

Korzyści dla Użytkownika

Automatyczny i uporządkowany obieg dokumentów księgowych

Linia Progman Premium+ systematyzuje proces obiegu dokumentów księgowych, ponieważ:

 • gromadzi i rejestruje w jednym miejscu dane z wniosków o zaangażowanie środków finansowych, umów i innych dokumentów księgowych,
 • automatycznie tworzy i uzupełnia dokumenty księgowe na podstawie wcześniej wprowadzonych danych z wniosków o zaangażowanie środków finansowych, umów i innych dokumentów księgowych,
 • integruje i systematyzuje rozproszone do tej pory działania poprzez ewidencję zmian planu oraz księgowanie w podziale na biura/departamenty/wydziały

Eliminacja błędów i kontrola legalności wydatkowania środków publicznych.

System automatycznie weryfikuje kwoty wynikające z wniosku, umowy i dokumentu względem planu zaangażowania finansowego.

Dzięki temu władze jednostki zyskują większą kontrolę nad działaniami pracowników działów księgowości oraz kierowników departamentów/referatów. Tym samym eliminują ryzyko nadużyć podczas obiegu dokumentów księgowych i wydatkowania środków.

Łatwiejsza praca księgowego

System zawiera funkcjonalności ułatwiające pracę księgowym poprzez:

 • Łatwiejsze i szybsze wprowadzanie danych o kontrahentach, dzięki wczytywaniu danych kontrahenta na podstawie nazwy, adresu, numeru NIP
 • Możliwość prowadzenia ewidencji zmian planu oraz księgowanie w podziale na biura/departamenty/wydziały, dzięki temu sprawnie zarządza budżetem zarówno na poziomie całej jednostki, jak i poszczególnych referatów oraz utrzymuje kontrolę zgodności planu analitycznego referatów z planem syntetycznym całej jednostki
 • Sprawne przygotowanie rejestru umów cywilno-prawnych za dowolny okres na podstawie danych gromadzonych w systemie. Dzięki temu jednostka może przygotować się do wymagania projektu nowej ustawy o jawności życia publicznego, która wymaga prowadzenia rejestru wydatków publicznych powyżej 2 tys. zł.