Opis systemu

Progman Płace został zaprojektowany dla jednostek sektora budżetowego: szkół wszystkich typów, przedszkoli, zespołów ekonomiczno-administracyjnych, centrów usług wspólnych, domów dziecka, poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków pomocy społecznej, stacji sanitarno-epidemiologicznych, inspektoratów weterynaryjnych i budowlanych, urzędów gminnych, starostw powiatowych oraz Państwowej Straży Pożarnej i innych placówek.

Funkcje systemu

Program służy do wykonywania rozliczeń i wypłaty wynagrodzeń oraz świadczeń pracowniczych. Jest wyposażony w szereg mechanizmów pozwalających na łatwą i intuicyjną codzienną obsługę pracowników. Dzięki wbudowanym algorytmom możliwe jest dostosowanie systemu do wewnętrznych regulaminów wynagradzania w jednostkach budżetowych. Ponadto system kontroluje m.in. roczną podstawę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe czy przekroczenie progów podatkowych. Posiada wszelkie potrzebne zestawienia i wydruki: listy płac, odcinki płacowe, zbiorówki, wykazy nadgodzin, karty wynagrodzeń. Narzędzia zawarte w programie: Elektroniczna wysyłka PITów, Raport 30a KN (umożliwiający przygotowanie raportu o strukturze zatrudnienia i faktycznych wydatkach na wynagrodzenia nauczycieli), Eksport do Płatnika oraz Kreatory (wyrównań, list nadgodzin etc.) dodatkowo wspierają jego funkcjonalność.

Korzyści dla Użytkownika:

  • Elastyczność  możliwość rozpoczęcia pracy w dowolnym momencie roku, na samodzielnym komputerze lub w sieci
  • Wygoda użytkowania  intuicyjny program pozwalający na naliczenie list głównych i dodatkowych
  • Spójność danych  system jest kompatybilny z pozostałymi systemami kadrowo - płacowymi linii Progman, co umożliwia automatyczną wymianę danych między systemami
  • Bezpieczeństwo – kontrola dostępu do programu (zabezpieczenie hasłami i definiowanymi poziomami uprawnień Użytkowników)
  • Eliminacja pomyłek i błędów – aktualizacje systemów zgodnie ze zmianami prawnymi, automatyczne naliczanie świadczeń i wynagrodzeń

 

Serwer Firebird

Serwer FireBird 2.5.2 dedykowany dla systemów 32-bitowych (jest to wersja specjalnie przygotowana pod Nasze programy z odpowiednią listą użytkowników i UDF'ami, których nie zawierają standardowe instalacje FireBird).