Kontrola i zarządzanie majątkiem JST oraz jednostek podległych

Progman Majątek Web Premium pozwala na zbiorczą ewidencję, gromadzenie i efektywne zarządzanie majątkiem JST oraz podległych jednostek.

Progman Majątek Web Premium jest przygotowany również na zmiany w ustroju szkolnym, związane z przekształceniami i likwidacją majątku szkół oraz inwentaryzacją. Więcej >>

Zapewnia kontrolę stanu i kondycji majątku, a tym samym właściwe zabezpieczenie majątku szkół i placówek oświatowych, który w okresie zmiany może zostać utracony lub niewłaściwie wykorzystany, czy też narazić na straty oraz zarzut niewłaściwego gospodarowania powierzonym mieniem.

Zalety systemu

Progman Majątek Web Premium zapewnia między innymi:
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia oraz majątku trwałego pojedynczej jednostki, jak i placówek o charakterze rozproszonym;
 • automatyczne generowanie numerów inwentarzowych;
 • wystawianie niezbędnych dokumentów związanych z przychodem i rozchodem mienia, tj. dokumentów: OT, PT, LT, MT, WT;
 • generowanie planu amortyzacji na cały okres użytkowania;
 • bieżącą kontrolę i ocenę stanu majątku jednostki za pomocą szerokiego wachlarza wydruków;
 • przygotowanie wydruku pomocniczego do sprawozdania F-03.

 

Korzyści dla JST

Bieżąca informacja o stanie majątku

 • Możliwość bieżącej analizy i ewidencji stanu składników majątku online jednostek podległych;
 • Dostęp 24 h na dobę przez 7 dni w tygodniu do zbiorczej bazy wyposażenia i środków trwałych, jakie są rozproszone po różnych budynkach, wydziałach lub filiach.

 

 • Zgodność z wymaganiami Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN) – w zakresie zmian w systemie edukacji, w szczególności dotyczącej przekształceń, likwidacji szkół i inwentaryzacji (Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59). Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60).

  Zarządzanie majątkiem JST oraz jednostek podległych
 • Bieżące monitorowanie i ocena stanu majątku;
 • Możliwość przenoszenia wyposażenia i środków trwałych między oddziałami, filiami, różnymi lokalizacjami.progmajatek4 

Oszczędność czasu i pracy

 • Automatyczne rozliczenie inwentaryzacji jednostek podległych;
 • Redukcja czasu inwentaryzacji nawet o 70%!, wyeliminowanie ręcznego i żmudnego uzupełniania arkuszy spisu z natury, skrócenie obiegu dokumentów papierowych;
 • Możliwość przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku jednostek podległych z wykorzystaniem sprzętu inwentaryzacyjnego (Oferta urządzeń peryferyjnych);
 • Automatyzacja przygotowania zestawień statystycznych oraz analiz wg jednostek, grup jednostek, osób odpowiedzialnych, wartości, umiejscowienia.
 • Możliwość kopiowania istniejących grup składników do innych jednostek podległych

Technologia SaaS

Technologia SaaS (Software as a Service) to model oferowania oprogramowania, gdzie aplikacja jest przechowywana i udostępniana przez producenta użytkownikom poprzez Internet. Taki sposób udostępniania eliminuje potrzebę instalacji i uruchamiania systemu Progman Majątek Web Premium na komputerze, czy też serwerze Klienta. Użytkownik może korzystać z aplikacji za pomocą przeglądarki internetowej.

Główne zmiany w systemie oświaty

Dnia 11 stycznia 2017 roku w Dzienniku Ustaw ogłoszono i opublikowano nowe ustawy Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające – Prawo oświatowe 1).

Progman Majątek Web Premium zapewnia przygotowanie bilansu zasobów materialnych
według stanu aktualnego i przyszłego w świetle zmian w systemie edukacji.

Nowe ustawy wprowadzają szereg zmian w ustroju szkolnym, a jedną z najbardziej rewolucyjnych jest likwidacja gimnazjów i przekształcanie szkół zawodowych w szkoły branżowe. To niesie za sobą konsekwencje między innymi w postaci konieczności przygotowania bilansu zasobów materialnych (majątku) według stanu aktualnego i przyszłego (nowe potrzeby związane ze zmianami, w tym wygaszanie gimnazjów) oraz opracowania nowych ramowych planów nauczania, wydłużenia cyklu nauki (w tym tworzenia arkuszy organizacyjnych uwzględniających 8- letnią szkołę podstawową: Progman iArkusz - czytaj więcej>>).


Progman Majątek Web (w wersji Premium) zapewnia kontrolę stanu i kondycji majątku, a tym samym właściwe zabezpieczenie majątku szkół, który w okresie zmian w systemie oświaty może zostać utracony lub niewłaściwie wykorzystany, czy też narazić na straty oraz zarzut niewłaściwego gospodarowania powierzonym mieniem. Progman Majątek Web jest przygotowany na zmiany systemowe Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN), dzięki funkcjonalnościom, takim jak:

 • Dostęp online do zbiorczej bazy składników majątku 2), jakie są rozproszone po różnych budynkach, wydziałach lub filiach, w tym bieżące monitorowanie i ocena stanu majątku.
 • Możliwość przenoszenia wyposażenia i środków trwałych pomiędzy oddziałami i/lub różnymi lokalizacjami.
 • Redukcja czasu inwentaryzacji nawet o 70%. Wyeliminowanie ręcznego i żmudnego uzupełniania arkuszy spisu z natury, skrócenie obiegu dokumentów papierowych.
 • Automatyzacja procesu przygotowania zestawień statystycznych i analiz według jednostek, grup jednostek, osób odpowiedzialnych materialnie, wartości i umiejscowienia.1) Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59). Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60).

2) Składniki majątku: wyposażenie, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne.

Dowiedz się więcej

Urządzenia peryferyjne

Inwentaryzacja majątku w 4 krokach z użyciem urządzeń peryferyjnych

 

 

progmajatek4
W ofercie znajduje się również sprzęt peryferyjny zintegrowany z systemem Progman Majątek Web Premium służący do drukowania oraz skanowania wygenerowanych w programie kodów kreskowych.