Porównanie wersji desktopowej i webowej systemu do ewidencji składników majątku
Progman Wyposażenie a Progman Majątek Web


CechyProgman WyposażenieProgman Majątek Web
Technologia systemu Desktopowa.
Instalacja na dysku Użytkownika.
Webowa (online).
Dostęp poprzez Internet.
Wygoda i elastyczność użytkowania

Niska.
Ograniczenie do pracy na komputerze i w miejscu instalacji programu.

Wysoka.
Dostęp z dowolnego komputera i miejsca, przez 24 h/dobę.
Automatyczna aktualizacja systemu (nowa wersja) Nie.
Konieczność instalowania aktualizacji.
Tak.
Automatyczna, na serwerach Wolters Kluwer SA
"Wariantowość" systemu
(w zależności od obsługiwanych procesów zarządzania majątkiem)
Jeden wariant Trzy warianty aplikacji Progman Majątek Web: Basic, Standard, Premium
Ewidencja składników majątku

Podzielona na odrębne kartoteki 1)

Jedna wspólna kartoteka do ewidencji wszystkich rodzajów składników majątku 1)

Przypisywanie składników majątku do grupy Tylko w kartotekach Wyposażenia. Dla wszystkich rodzajów składników. Wspólny słownik grup składników majątku.
Przypisywanie umiejscowienia składników majątku Struktura liniowa. Struktura hierarchiczna, definiowanie 3 poziomów umiejscowienia, np.: Budynek główny/ Parter/Sala konferencyjna 2
Przypisywanie osób odpowiedzialnych za składniki majątku Tak ( 1 osoba). Tak (do 5 osób).
Indywidualizacja nazewnictwa pól opisu składnika majątku (wg potrzeb Użytkownika) Nie Tak
Przeglądanie wszystkich składników w ewidencji majątku Tylko na wydrukach. Tak, w jednym widoku, filtrowanie składników wg wybranych kryteriów, eksport do MS Excel.
Rozchodowanie elementów składowych majątku Nie Tak
Kompleksowa historia składnika majątku Nie Tak
Możliwość prowadzenia wielu inwentaryzacji równocześnie Nie Tak
Współpraca z urządzeniami peryferyjnymi i kodami kreskowymi Tak Tak
Możliwości przesuwania składników majątku między arkuszami spisu z natury Nie Tak
Możliwość zmiany wyglądu aplikacji i zapamiętania tych ustawień (wg preferencji Użytkownika) Niska Wysoka.
np.: elastyczny wybór zakresu danych do wyświetlenia w oknie systemu oraz ustawień wydruków itp.
Podział na amortyzację bilansową i podatkową. Przygotowanie równoległych planów amortyzacyjnych. Nie Tak 2)
Możliwość przypisania zdjęcia do składnika majątku Nie Tak
Przechowywanie historycznych planów amortyzacji Nie Tak
Możliwość kopiowania istniejących Grup składników do innych jednostek podległych Nie Tak, w wersji Premium

 

1) Kartoteki: Wyposażenie w ujęciu ilościowo-wartościowym, Wyposażenie - ilościowo, Środki trwałe, Pozostałe środki trwałe, Wartości niematerialne i prawne.
2) Wkrótce opcja amortyzacji podatkowej dostępna w wersji Standard.