Opis systemu

Wybierz system Progman Majątek Web! Łatwa i szybka ewidencja majątku oraz inwentaryzacja online.

 

Progman Majątek Web zapewnia w pełni automatyczne przygotowanie i rozliczanie inwentaryzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia. Umożliwia także prowadzenie ewidencji oraz amortyzacji składników majątku oraz sprawne zarządzanie posiadanymi aktywami.

Sprawdź jak szybko i skutecznie przeprowadzić roczną inwentaryzację majątku.
Obejrzyj poniższy film i poznaj system Progman Majątek Web.

 

 

Wybierz rozwiązanie dopasowane do potrzeb Twojej placówki:

 

 • Progman Majątek Web Basic

  Umożliwia automatyczne i sprawne prowadzenie inwentaryzacji, zarówno w jednostkach sektora budżetowego jak i w przedsiębiorstwach. Jest zintegrowany ze wszystkimi sprzętami pozwalającymi na drukowanie kodów kreskowych oraz ich skanowanie.

 

 • Progman Majątek Web Standard*

  Zawiera wszystkie funkcjonalności Progman Majątek Web Basic, dodatkowo pozwala na naliczenia różnych typów amortyzacji (bilansowej, podatkowej) oraz generowanie wszystkich niezbędnych wydruków.

 

 • Progman Majątek Web Premium

  Zawiera wszystkie funkcjonalności Progman Majątek Web Basic oraz Standard. Pozwala na zbiorczą ewidencję, gromadzenie i zarządzanie majątkiem jednostki samorządu terytorialnego oraz podległych jednostek. Dodatkowo jest przygotowany na zmiany w ustroju szkolnym, związane z przekształceniami i likwidacją majątku szkół oraz inwentaryzacją. Więcej>>

 

*Wkrótce opcja amortyzacji podatkowej dostępna w wersji Standard.

 

Zalety systemu

 • Redukcja czasu inwentaryzacji - eliminacja ręcznego i żmudnego uzupełniania arkuszy spisu z natury, skrócenie obiegu dokumentów papierowych.
 • Oszczędność czasu pracy - tworzenie zbiorowych przychodów oraz automatyczne generowanie wydruków.
 • Bieżąca kontrola – stały podgląd i ocena stanu majątku jednostki za pomocą szerokiej gamy zestawień.
 • Redukcja czasu wyłączenia jednostki z „trybu pracy” – spowodowanego czynnościami związanymi z inwentaryzacją.

Korzyści dla Użytkownika

 • Dostęp 24 h/dobę przez Internet, praca z dowolnego miejsca;
 • Gwarancja bezpieczeństwa danych przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich;
 • Bezpieczeństwo ciągłości pracy (kopie bezpieczeństwa baz danych wykonywane na bieżąco);
 • Sprawne uruchomienie i wdrożenie systemu oraz mniejsze koszty z tym związane;
 • Brak znaczących nakładów finansowych w infrastrukturę IT, a potem w jej obsługę.

Progman Majątek Web to pewność, wygoda i bezpieczeństwo:

 • porównanie stanu rzeczywistego majątku z prowadzoną ewidencją,
 • wskazanie niedoborów/nadwyżek i ich przyczyn,
 • rozliczenie osób materialnie odpowiedzialnych.

 Łatwa i szybka ewidencja majątku oraz inwentaryzacja online!

progmajatek4

Główne zmiany w systemie oświaty

Dnia 11 stycznia 2017 roku w Dzienniku Ustaw ogłoszono i opublikowano nowe ustawy Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające – Prawo oświatowe 1).

Nowe ustawy wprowadzają szereg zmian w ustroju szkolnym, a jedną z najbardziej rewolucyjnych jest likwidacja gimnazjów i przekształcanie szkół zawodowych w szkoły branżowe. To niesie za sobą konsekwencje między innymi w postaci konieczności przygotowania bilansu zasobów materialnych (majątku) według stanu aktualnego i przyszłego (nowe potrzeby związane ze zmianami, w tym wygaszanie gimnazjów) oraz opracowania nowych ramowych planów nauczania, wydłużenia cyklu nauki (w tym tworzenia arkuszy organizacyjnych uwzględniających 8- letnią szkołę podstawową: Progman iArkusz - czytaj więcej>>).


Progman Majątek Web (w wersji Premium) zapewnia kontrolę stanu i kondycji majątku, a tym samym właściwe zabezpieczenie majątku szkół, który w okresie zmian w systemie oświaty może zostać utracony lub niewłaściwie wykorzystany, czy też narazić na straty oraz zarzut niewłaściwego gospodarowania powierzonym mieniem. Progman Majątek Web jest przygotowany na zmiany systemowe Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN), dzięki funkcjonalnościom, takim jak:

 • Dostęp online do zbiorczej bazy składników majątku 2), jakie są rozproszone po różnych budynkach, wydziałach lub filiach, w tym bieżące monitorowanie i ocena stanu majątku.
 • Możliwość przenoszenia wyposażenia i środków trwałych pomiędzy oddziałami i/lub różnymi lokalizacjami.
 • Redukcja czasu inwentaryzacji nawet o 70%. Wyeliminowanie ręcznego i żmudnego uzupełniania arkuszy spisu z natury, skrócenie obiegu dokumentów papierowych.
 • Automatyzacja procesu przygotowania zestawień statystycznych i analiz według jednostek, grup jednostek, osób odpowiedzialnych materialnie, wartości i umiejscowienia.

 Progman Majątek Web Premium - więcej>>1) Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59). Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60).
2) Składniki majątku: wyposażenie, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne.

Przejdź na system online!

Wybierz system Progman Majątek Web! Łatwa i szybka ewidencja majątku oraz inwentaryzacja online.

Progman Majątek Web jest udostępniany poprzez Internet w modelu tzw. SaaS (Software as a Service). W ramach rocznego abonamentu otrzymują Państwo dostęp do kompletnego środowiska sprzętowo – systemowego.

 

Przejdź na Progman Majątek Web już dziś!

Oferta dopasowana do potrzeb Twojej placówki – masz wybór spośród trzech wariantów systemu (Basic, Standard, Premium), zróżnicowanych pod względem funkcjonalności oraz możliwości finansowych jednostki:

 • Intuicyjność obsługi – nie musisz poświęcać zbyt wiele czasu, aby rozpocząć pracę z systemem Progman Majątek Web.
 • Automatyczna aktualizacja systemu na naszych serwerach – już nie musisz pobierać i instalować nowych wersji systemu.
 • Wygoda i elastyczność użytkowania systemu w technologii online – wystarczy dostęp do Internetu, aby korzystać z Progman Majątek Web, z dowolnego miejsca i komputera przez 24 h/dobę. Brak ograniczeń użytkowania systemu, jakie są w przypadku zastosowania technologii desktopowej, gdzie praca jest wykonywana na danym stanowisku komputerowym i w miejscu, gdzie program został zainstalowany. A każda zmiana komputera wymaga poświęcenia czasu na odinstalowanie i ponowne zainstalowanie aplikacji.Porównanie wersji Progman Wyposażenie a Progman Majątek Web

Dowiedz się więcej

Technologia SaaS

Technologia SaaS (Software as a Service) to model oferowania oprogramowania, gdzie aplikacja jest przechowywana i udostępniana przez producenta użytkownikom poprzez Internet. Taki sposób udostępniania eliminuje potrzebę instalacji i uruchamiania systemu Progman Majątek Web na komputerze, czy też serwerze Klienta. Użytkownik może korzystać z aplikacji za pomocą przeglądarki internetowej.

Urządzenia peryferyjne

W ofercie znajduje się również sprzęt peryferyjny zintegrowany z systemem Progman Majątek Web służący do drukowania oraz skanowania wygenerowanych w programie kodów kreskowych.


Najnowsza aktualizacja