Opis systemu

Progman Magazyn został stworzony z myślą o prowadzeniu gospodarki magazynowej i jest on dedykowany jednostkom sektora finansów publicznych. Odbiorcą programu może być zarówno pojedyncza jednostka oświatowa (szkoła, przedszkole), jak również inne jednostki, w których występuje obrót magazynowy. Elastyczność systemu pozwala na jego wykorzystanie także w jednostkach pozaoświatowych.

Program umożliwia prowadzenie obsługi magazynowej zarówno pojedynczej jednostki, jak i zespołów.

Korzyści dla Użytkownika:

 • Oszczędność czasu  automatyczne wykonywanie czynności związanych z zamknięciem miesiąca i roku
 • Dopasowanie do potrzeb Użytkownika  obsługa obrotu magazynowego wybraną metodą (ilościowo-wartościową lub ilościową) oraz obsługa inwentaryzacji
 • Lepsza organizacja pracy  możliwość wygenerowania szeregu wydruków i zestawień, niezbędnych podczas wykonywania czynności okresowych, a także wymaganych przez dział finansowo-księgowy jednostki:
  • przychodów i rozchodów
  • dokumentów magazynowych
  • obrotów według towarów
  • stanów magazynowych
  • obrotu towarów według kontrahenta

 •  Możliwość generowania Jednolitego Pliku kontrolnego (JPK), zawierającego informacje na temat wszystkich dokumentów będących w obrocie magazynowym w rozbiciu na poszczególne pozycje.

Najnowsza aktualizacja

Serwer Firebird

Serwer FireBird 2.5.2 dedykowany dla systemów 32-bitowych (jest to wersja specjalnie przygotowana pod Nasze programy z odpowiednią listą użytkowników i UDF'ami, których nie zawierają standardowe instalacje FireBird).