Opis systemu

Progman Kadry został zaprojektowany dla jednostek sektora budżetowego: szkół wszystkich typów, przedszkoli, zespołów ekonomiczno-administracyjnych, centrów usług wspólnych, domów dziecka, poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków pomocy społecznej, stacji sanitarno-epidemiologicznych, inspektoratów weterynaryjnych i budowlanych, urzędów gminnych, starostw powiatowych, Państwowej Straży Pożarnej i innych  placówek.

Funkcje systemu

Centralnym elementem systemu Progman Kadry jest Kartoteka Osobowa, pozwalająca na wprowadzanie, podgląd i aktualizowanie informacji o pracowniku. Użytkownik sam decyduje o tym jakie dane i o jakim stopniu szczegółowości są mu potrzebne. Jeden pracownik może mieć kilka etatów w tym samym okresie, a każdy z nich jest oddzielnie definiowany i widoczny w dolnej części okna głównego. Eksport do Płatnika, Eksport do SIO, Terminarz, Kreator dodawania nieobecności, Kreator dodawania budżetu zadaniowego, Menedżer formularzy dodatkowo wspierają jego funkcjonalność.

Korzyści dla Użytkownika:

  • Elastyczność– możliwość rozpoczęcia pracy w dowolnym momencie roku, na samodzielnym komputerze lub w sieci
  • Wygoda pracy – program wyposażony w kartoteki przechowujące wymagane dane o pracownikach, umożliwiający generowanie wydruków oraz wykonywania eksportów danych
  • Bezpieczeństwo – kontrola dostępu do programu (zabezpieczenie hasłami i definiowanymi poziomami uprawnień Użytkowników)
  • Eliminacja pomyłek i błędów – automatyczna aktualizacja Tabeli MEN, Tabeli uposażenia, aktualizacja programu zgodnie ze zmianami prawnymi
  • Spójność danych – system jest kompatybilny z pozostałymi systemami kadrowo - płacowymi linii Progman. Przy rozpoczynaniu pracy w systemie Progman Kadry możliwy jest import danych z programu Płatnik, bądź z pliku CSV
  • Oszczędność czasu – dostęp do szerokiej gamy gotowych wydruków, formularzy oraz raportów
  • Pełna i aktualna baza informacji – w ramach każdego etatu prowadzona jest ewidencja m.in.: wielkości etatu, wynagrodzenia, zajmowanego stanowiska, historii zatrudnienia

Serwer Firebird

Serwer FireBird 2.5.2 dedykowany dla systemów 32-bitowych (jest to wersja specjalnie przygotowana pod Nasze programy z odpowiednią listą użytkowników i UDF'ami, których nie zawierają standardowe instalacje FireBird).