Opis systemu

Panel Organu Prowadzącego usprawnia pracę podległych jednostek przedszkolnych, tj. zapewnia ewidencjonowanie odpowiednich danych, szybkie i bezbłędne wyliczenie należności oraz przygotowanie dokumentów rozliczeniowych dla rodzica.

Pozwala to stworzyć zintegrowany system dla wszystkich przedszkoli w mieście/gminie, funkcjonujący online w oparciu o centralną bazę danych.

Panel Organu Prowadzącego w wersji podstawowej to:

  • monitorowanie głównych danych podległych przedszkoli, w tym rozliczeń finansowych z wyszczególnieniem kwot należności, wpływów, zaległości, nadpłat oraz dofinansowań
  • generowanie zestawień finansowych dla działu księgowości, jak również innych wydruków, np. dotyczących dofinansowania z ośrodka pomocy społecznej (OPS)
  • bieżący kontakt z podległymi przedszkolami poprzez wygodny komunikator umożliwiający globalne wysyłanie wiadomości do wszystkich użytkowników systemu w mieście/gminie
  • przydzielanie uprawnień zapewniających dostęp do funkcji systemu poszczególnym pracownikom organu prowadzącego, zgodnie z zakresem ich obowiązków

Wersja rozszerzona Panelu Organu Prowadzącego

przeznaczona jest dla organów dokonujących naliczenia opłat za przedszkole, z możliwością jednoczesnej pracy w panelu przedszkola oraz w panelu dla organu prowadzącego. Poza podstawową funkcjonalnością umożliwia:

  • konfigurację opłat zgodnych z lokalnymi uchwałami miast/gmin
  • prowadzenie zbiorczych naliczeń należności za przedszkola z wyborem konkretnej jednostki. Księgowanie wpłat i dokonywanie innych operacji w indywidualnym rozliczeniu dziecka
  • integrację z systemem bankowym - import wpłat, przelewów oraz eksport zwrotów do/z systemu bankowego