Obowiązek okresowego ustalania lub sprawdzania drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów wynika z art.26 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Każda publiczna placówka oświatowa jako jednostka budżetowa jest więc zobligowana do przeprowadzania corocznego spisu majątku.

Oprócz podstawowego celu inwentaryzacji, jakim jest konfrontacja zgodności stanu faktycznego z danymi zawartymi w księgach rachunkowych, istotnym jest również rozliczenie osób, którym powierzone zostały poszczególne elementy mienia placówki, ocena systemu zabezpieczenia mienia przez zniszczeniem itp. Jak zatem przeprowadzić inwentaryzację szkolnego majątku, aby była wykonana w sposób kompleksowy, rzetelny oraz terminowy?

Inwentaryzacja pozwala uporządkować majątek Twojej placówki i właściwie nim zarządzać. Często też wskazuje miejsce nadużyć i złego gospodarowania. W związku z wprowadzeniem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej szeregu ważnych zmian związanych między innymi z likwidacją gimnazjów i przekształcaniem szkół zawodowych w branżowe, samodzielnie przeprowadzana inwentaryzacja może okazać się zadaniem wielogodzinnym i żmudnym, które wymaga od zaangażowanych w nie osób wysokiej precyzji oraz skrupulatności. Dlatego optymalnym rozwiązaniem dla każdej placówki staje się zaimplementowanie aktywnie wspierającego ten proces systemu Progman Majątek Web, dzięki takim funkcjonalnościom jak:


Niewątpliwym atutem spisu przeprowadzanego z pomocą systemu Progman Majątek Web jest możliwość użycia do tego celu sprzętu wspierającego proces inwentaryzacji, kompatybilnego z programem. Dzięki drukarce generującej kody kreskowe oraz przenośnemu kolektorowi danych (służącemu do sczytywania kodów), przeprowadzenie inwentaryzacji w szkole staje się łatwe i szybkie.  Więcej informacji o Urządzenia peryferyjnych znajdą Państwo ::tutaj::

 

Więcej informacji o Progman Majątek Web >