Zmiana stawki podatku dochodowego z 18% na 17% w systemie Progman Zlecone dokonywana jest poprzez utworzenie nowego Rodzaju wypłat (wchodząc w Nawigacja >> Rodzaje wypłat i klikając klawisz Nowy) z przypisaną do niego zmienioną stawką podatku na 17%. Aktualizacja programu w tym zakresie nie jest wymagana.

Trwają prace nad wprowadzeniem zaktualizowanego mechanizmu naliczania podatku, kosztów uzyskania przychodu oraz ulgi podatkowej zgodnie ze zmianami w ustawie o podatku dochodowym obowiązującymi od 1 października 2019 r. Zaplanowany termin publikacji aktualizacji to 26 września.

Trwają prace nad umożliwieniem importu z Biblioteki Narodowej. O dokładnym terminie aktualizacji uwzględniającej niniejsze rozwiązanie będziemy informować Państwa na bieżąco w zakładce Aktualności. Do tego czasu przypominamy o możliwości samodzielnego wprowadzania danych. 

Od 1 lipca 2018 r. Ministerstwo Finansów nałożyło na polskie banki i firmy obowiązek otwarcia i prowadzenia dedykowanych rachunków do rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT). W związku z tym systemy linii Progman umożliwią generowanie przelewów do zewnętrznych systemów bankowych zgodnie z aktualnymi unormowaniami.

Czytaj więcej

Obowiązek okresowego ustalania lub sprawdzania drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów wynika z art.26 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Każda publiczna placówka oświatowa jako jednostka budżetowa jest więc zobligowana do przeprowadzania corocznego spisu majątku.

Czytaj więcej