W związku z planowaną reformą oświaty nastąpią zmiany w nowym roku szkolnym 2016/2017 i w latach kolejnych. Powrót do ośmioletniej szkoły podstawowej oznacza likwidację gimnazjów. Gimnazja działające w budynkach zespołów szkół będą łączone ze szkołami podstawowymi.

Czytaj więcej

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu satysfakcji z oprogramowania wspomagającego przygotowanie projektu arkusza organizacyjnego – Progman iArkusz

Czytaj więcej

Samodzielnie przeprowadzana inwentaryzacja może być zadaniem wielogodzinnym i żmudnym, wymagającym od zaangażowanych w nią osób wysokiej precyzji i skrupulatności. Dlatego optymalnym rozwiązaniem dla każdej placówki staje się skorzystanie z systemu komputerowego Progman Wyposażenie, aktywnie wspierającego proces inwentaryzacji.

Czytaj więcej

Do końca 2016 r. nie będą kwestionowane rozliczenia dokonywane przez JST z zastosowaniem dotychczasowego modelu rozliczeń podatku VAT. Jednostki samorządu terytorialnego muszą mieć jednak czas, by przygotować się do nadchodzących zmian.

Czytaj więcej

Ręczna ewidencja majątku należącego do placówki oświatowej odchodzi do lamusa. Dyrektorzy szkół i pracownicy administracyjni poszukują efektywnych narzędzi, które pozwolą im uniknąć błędów, jak też skrócić czas i ułatwić inwentaryzację.

Czytaj więcej