Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska podpisała rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół.

Czytaj więcej

Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło szereg ważnych zmian w ustroju szkolnym, a jedną z najbardziej rewolucyjnych jest likwidacja gimnazjów i przekształcanie szkół zawodowych w branżowe. 

Czytaj więcej

Z początkiem roku 2017 podpisane zostały ustawy Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające – Prawo oświatowe*. Ustawy wprowadzają szereg zmian w ustroju szkolnym, a jedną z najbardziej rewolucyjnych jest likwidacja gimnazjów i przekształcanie szkół zawodowych w szkoły branżowe.

Czytaj więcej

Systemy linii Progman GOTOWE na Jednolity Plik Kontrolny (JPK).

JPK to nowy, ujednolicony format uporządkowania danych przekazywanych przez podatników na potrzeby sprawozdawczości podatkowej i rachunkowej z zastosowaniem użytkowanego oprogramowania finansowo-księgowego.

Czytaj więcej

Od 1.01.2017 r. jednostki samorządu terytorialnego (JST) będą zobowiązane do podjęcia rozliczania podatku VAT wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi, co wynika z tzw. specustawy centralizacyjnej z 5.09.2016 r. (Dz. U. poz. 1454 z 13.09.2016 r.). Do końca 2016 r. nie będą kwestionowane rozliczenia dokonywane przez JST z zastosowaniem dotychczasowego modelu rozliczeń podatku VAT. Jednostki samorządu terytorialnego muszą mieć jednak czas, by przygotować się do nadchodzących zmian.

Czytaj więcej