W związku z dużo ilością zapytań dotyczących m.in. wypłat wynagrodzeń nauczycieli oraz obsługi podczas przestoju zakładu pracy oraz ewidencjonowania opieki nad dzieckiem do lat 8 informujemy, że trwają prace nad wprowadzeniem zmian w systemach Kadry oraz Płace. Przewidywany termin - kwiecień br.

Uprzejmie informujemy, że trwają prace nad wprowadzeniem do systemu Płace funkcjonalności związanej z naliczaniem nadgodzin dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Aktualizacja zostanie Państwu udostępniona w najszybszym możliwym terminie. Przewidywany czas realizacji - 27 marca.

W związku z planowanymi na dzień 19.02.2020 r. pracami technicznymi dot. zmian w funkcjonowaniu połączeń telefonicznych, mogą wystąpić chwilowe utrudnienia w kontakcie z numerami infolinii merytorycznej oraz technicznej produktów linii Progman. Planowany czas realizacji ww. prac - godz. 12:00 - 14:00.

W związku z dużą ilością pytań dotyczących aktualizacji deklaracji PIT za rok 2019 w systemach linii Progman informujemy, że ukaże się ona w tygodniu między 13 a 17 stycznia br.

Dokładamy wszelkich starań, aby nowe wersje programów były wydane w najbliższym możliwym terminie.

Zmiana stawki podatku dochodowego z 18% na 17% w systemie Progman Zlecone dokonywana jest poprzez utworzenie nowego Rodzaju wypłat (wchodząc w Nawigacja >> Rodzaje wypłat i klikając klawisz Nowy) z przypisaną do niego zmienioną stawką podatku na 17%. Aktualizacja programu w tym zakresie nie jest wymagana.