Opis systemu

Obowiązek okresowego przeprowadzania inwentaryzacji ciąży na wszystkich jednostkach zobowiązanych do stosowania ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - w tym na wszystkich jednostkach należących do sektora finansów publicznych.

Funkcje systemu


Progman Wyposażenie dedykowany jest jednostkom budżetowym i innym podmiotom sektora finansów publicznych, w tym placówkom oświatowym. Umożliwia prowadzenie pełnej ewidencji majątku ruchomego (określanego mianem wyposażenia) oraz aktywów trwałych, takich jak środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.

Program znacznie usprawnia wykonywanie wielu operacji, związanych z prowadzeniem ksiąg inwentarzowych. Liczne opcje wydruków pozwalają na bieżące i wygodne pozyskiwanie informacji o stanie mienia jednostki. Dzięki zastosowaniu najnowszej technologii kodów kreskowych (czytnika lub kolektora danych) jest praktycznym narzędziem wspomagającym proces inwentaryzacji majątku jednostki.

Korzyści dla Użytkowników

Progman Wyposażenie pozwala na automatyczne przygotowanie i rozliczenie inwentaryzacji. Dodatkowo, umożliwia on tworzenie takich działań jak: plan amortyzacji na cały okres użytkowania, zmiana wartości początkowej oraz umorzenie stawek amortyzacyjnych dla aktywów trwałych.

  • Redukcja czasu inwentaryzacji nawet o 70%! – wyeliminowanie ręcznego i żmudnego uzupełniania arkuszy spisu z natury, skrócenie obiegu dokumentów papierowych
  • Oszczędność pracy – możliwość tworzenia zbiorowych przychodów, automatyczne generowanie wydruków, między innymi druku pomocniczego do sprawozdania F-03
  • Redukcja czasu wyłączenia jednostki z "trybu pracy" – w związku z prowadzoną inwentaryzacją

Najnowsza aktualizacja

Urządzenia peryferyjne

W naszej ofercie znajdują się urządzenia służące zarówno do drukowania, jak i do skanowania kodów kreskowych.

Serwer Firebird

Serwer FireBird 2.5.2 dedykowany dla systemów 32-bitowych (jest to wersja specjalnie przygotowana pod Nasze programy z odpowiednią listą użytkowników i UDF'ami, których nie zawierają standardowe instalacje FireBird).

Nowość! Progman Majątek Web

Zapewnia w pełni automatyczne przygotowanie i rozliczanie inwentaryzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia. Umożliwia także prowadzenie ewidencji i amortyzacji składników majątku oraz sprawne zarządzanie posiadanymi aktywami.

Wybierz rozwiązanie idealne dla Twojej placówki!

  • Progman Majątek Web Basic Umożliwia automatyczne i sprawne prowadzenie inwentaryzacji, zarówno w jednostkach sektora budżetowego jak i w przedsiębiorstwach. Jest zintegrowany ze wszystkimi sprzętami pozwalającymi na drukowanie kodów kreskowych oraz ich skanowanie.
  • Progman Majątek Web Standard Zawiera wszystkie funkcjonalności Progman Majątek Web Basic, dodatkowo pozwala na naliczenia różnych typów amortyzacji oraz generowanie wszystkich niezbędnych wydruków.
  • Progman Majątek Web Premium Zawiera wszystkie funkcjonalności Progman Majątek Web Basic oraz Standard. Dodatkowo, pozwala na zbiorczą ewidencję, gromadzenie i zarządzanie majątkiem jednostki samorządu terytorialnego oraz podległych jednostek.

 

Dowiedz się więcej

Klienci o Progman Wyposażenie

„W użytkowanych przez nas programach wysoko oceniamy między innymi automatyczną dekretację dowodów wprowadzonych w innych modułach, automatyczne przygotowanie sprawozdań, przejrzystość wydruków, możliwość kompleksowej obsługi rachunków z kontrahentami oraz możliwość kompleksowej obsługi sprzedaży i rejestru VAT. Wykorzystywane przez nas systemy są proste w obsłudze, umożliwiają zautomatyzowanie wielu czasochłonnych czynności.”
mgr Alina Frelek Główna Księgowa Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie
„Przez cały okres współpracy firma wykazała się rzetelnością, terminowością oraz natychmiastową reakcją na zgłoszone problemy. Bardzo ważne atuty firmy to dyspozycyjność pracowników i fachowa pomoc, a także konsultacje telefoniczne w zakresie wsparcia technicznego i merytorycznego.”
st. kpt. mgr Władysław Szczepanowicz Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Braniewie
„Jesteśmy w pełni zadowoleni z możliwości, jakie stwarzają programy, ponadto chcieliśmy wyrazić nasz szacunek Konsultantom, którzy pomagają nam w stosowaniu nowych rozwiązań proponowanych przez kolejne aktualizacje programów. Praca w tym programie to sama przyjemność – przejrzyste i łatwe w obsłudze funkcje, wydruki spełniające wymogi prawne, filtry pozyskiwania danych wg zaistniały potrzeb, możliwość tworzenia analityk – to tylko niektóre z zalet tego programu. Polecam każdej księgowej, która dba o komfort i jakość pracy całego zespołu.”
Pracownicy Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Bobowej