O reformie oświaty

Dnia 11 stycznia 2017 roku w Dzienniku Ustaw ogłoszono i opublikowano nowe ustawy Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające – Prawo oświatowe 1).  Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadza szereg ważnych zmian, które obejmą wszystkie szczeble edukacyjne.

Jedną z najbardziej rewolucyjnych jest likwidacja gimnazjów i przekształcanie szkół zawodowych w branżowe. To niesie ze sobą konsekwencje m.in. w postaci konieczności opracowania nowych ramowych planów nauczania, wydłużenia cyklu nauki (ośmioletnia szkoła podstawowa), przygotowania bilansu zasobów materialnych (majątku) według stanu aktualnego i przyszłego (nowe potrzeby związane ze zmianami, w tym wygaszaniem gimnazjów).

Przedstawiamy systemy linii Progman, które pomogą Państwu usprawnić proces wdrażania tych zmian.

reforma-oswiaty-schemat

 

1) Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59). Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60).

Przygotowanie arkusza organizacyjnego

Progman iArkusz zapewnia przygotowanie projektu arkusza organizacyjnego każdego typu placówki oświatowej, tworzenie aneksów oraz kontrolę danych, przy zastosowaniu mechanizmów blokujących przesyłanie błędnie wypełnionych arkuszy do organu prowadzącego. 

System Progman iArkusz uwzględnia wymagania MEN w świetle zmian w ustroju szkolnym, takie jak:

 • nowa nomenklatura typów szkół 1)
 • nowe pozycje biblioteki ramowych planów nauczania, które zostaną także włączone do kontroli zgodności danych w arkuszu
 • łączenie arkuszy szkół w zespoły oraz wydzielanie jednostek z zespołów
 • wydłużenie cyklu nauki oraz możliwość stopniowego wygaszania gimnazjów


Wdrożenie systemu do przygotowania projektu arkusza organizacyjnego na poziomie jednostki samorządu terytorialnego zapewnia szereg korzyści, zarówno dla dyrektorów placówek (Progman iArkusz>), jak i organu prowadzącego (Progman Zbiorczy iArkusz>).


Progman Zbiorczy iArkusz
umożliwia m.in. gromadzenie danych dotyczących organizacji i kosztów placówek w jednej bazie danych, szczegółowe przeglądanie pojedynczego arkusza każdej placówki i tworzenie zbiorczych zestawień.

 

Progman iArkusz – więcej >>

 

1) Ośmioletnie szkoły podstawowe, czteroletnie licea, pięcioletnie technika, trzyletnie branżowe szkoły I stopnia, trzyletnie szkoły specjalne przysposabiające do pracy, dwuletnie branżowe szkoły II stopnia oraz szkoły policealne.

Zarządzanie majątkiem

Progman Majątek Web (w wersji Premium) zapewnia kontrolę stanu i kondycji majątku szkół, a tym samym właściwe zabezpieczenie go w okresie zmian w systemie edukacji oświaty, w szczególności w sytuacjach przekształcania i likwidacji placówek oświatowych. Progman Majątek Web jest przygotowany na zmiany systemowe MEN, dzięki takim funkcjonalnościom jak: 

 • dostęp on-line do zbiorczej bazy składników majątku (wyposażenie, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne) rozproszonych po różnych budynkach, wydziałach lub filiach, w tym bieżące monitorowanie i ocena stanu majątku;
 • możliwość przenoszenia wyposażenia i środków trwałych pomiędzy oddziałami i/lub różnymi lokalizacjami;
 • redukcja czasu inwentaryzacji nawet o 70%, wyeliminowanie ręcznego i żmudnego uzupełniania arkuszy spisu z natury, skrócenie obiegu dokumentów papierowych;
 • automatyzacja procesu przygotowania zestawień statystycznych i analiz według jednostek, grup jednostek, osób odpowiedzialnych materialnie, wartości i umiejscowienia.

 

 

Progman Majątek Web – więcej >>

Lex Prawo Oświatowe Premium

LEX Prawo Oświatowe jest codziennie aktualizowanym programem zawierającym informacje prawne, materiały eksperckie, narzędzia i praktykę, które wspierają użytkowników w zadaniach związanych z reformą oświaty

Tylko w LEX Prawo Oświatowe Premium znajdziesz specjalny zestaw usług i narzędzi pomocnych w procesie wdrożenia reformy oświaty:

 • Harmonogram reformy oświaty wraz z procedurami;
 • Infolinia (możliwość telefonicznego kontaktu z Ekspertem prawa oświatowego i natychmiastowego uzyskania odpowiedzi);
 • Pytania i odpowiedzi (mailowy kontakt z ekspertem prawa oświatowego i uzyskanie odpowiedzi na piśmie ze wskazaniem podstawy prawnej);
 • Szkolenia online;
 • Zamów wzór (przygotowany przez ekspertów serwisu dedykowany wzór dokumentu);
 • Checklista zadań w formie pytań kontrolnych, służących do przeprowadzania zgodności i terminowości wykonywanych przez dyrektora szkoły i organ prowadzący zadań, wynikających z harmonogramu reformy oświatowej;
 • Praktyczne analizy i Prawo miejscowe.

LEX Prawo Oświatowe Premium ›

Dziennik elektroniczny, obsługa sekretariatu szkolnego i przygotowanie świadectw

System Progman iDziennik jest przygotowany na zmiany Ministerstwa Edukacji Narodowej, tj. zapewnia zachowanie ciągłości cyklu nauki, w związku z wprowadzeniem 8-letniej szkoły podstawowej, jak i docelowym wygaszaniem gimnazjów. Więcej o Progman iDziennik>>


Chcesz kompleksowo zarządzać informacjami o uczniach, prowadzić dziennik elektroniczny i przygotowywać świadectwa szkolne? Pakiet iUczniowie to idealne rozwiązanie, zapewniające wsparcie w okresie zmian w systemie oświaty.

Progman iUczniowie to internetowe rozwiązanie obejmujące systemy: iDziennik, iSekretariat oraz iŚwiadectwa.

Więcej o Progman iUczniowie ›


528727926

Stołówka i magazyn żywnościowy

System Progman Stołówka + Magazyn umożliwia automatyczne wykonywanie czynności związanych z zamknięciem miesiąca i roku, w tym zamykanie okresów obrotowych indywidualnie dla każdego magazynu. Pozwala to na rozliczenie i kontrolę stanu końcowego magazynu, ułatwiając także przeniesienie towarów/produktów spożywczych do innego magazynu.

 


 

Jest to pomocna funkcjonalność w sytuacjach przekształceń placówek, w świetle zmian w systemie edukacji. Progman Stołówka + Magazyn zapewnia także przygotowanie listy zakupów towarów i produktów spożywczych (na podstawie stanów magazynowych), pełnowartościowych jadłospisów, wyliczanie kosztów wyżywienia oraz import bazy produktów spożywczych Instytutu Żywności i Żywienia.

Więcej o Progman Stołówka + Magazyn ›

 


 

623200866

Zasoby biblioteczne

W ramach przekształceń szkół, związanych z reformą oświaty, pomocny jest także system Progman Biblioteka pozwalający na łączenie zasobów bibliotek szkolnych, jak i kontrolę posiadanych zbiorów bibliotecznych (funkcja skontrum).

Skontrum w systemie Biblioteka pozwala na ustalenie stanu zasobów biblioteki, jaki i ujawnienie braków. Zapewniają to zestawienia, takie jak: arkusz kontrolny, wykaz egzemplarzy wypożyczonych, wykaz braków względnych i bezwzględnych oraz protokół kontroli zbiorów bibliotecznych.


Więcej o Progman Biblioteka ›

Potrzebujesz szkoleń?

Szkolenia Linii Progman to:

 • stacjonarne warsztaty komputerowe,
 • warsztaty online (webinaria),
 • indywidualne konsultacje online.Oferta skierowana jest do wszystkich osób, które chcą podnieść swoje dotychczasowe umiejętności w pracy z oprogramowaniem linii Progman, również w zakresie obsługi programów w świetle zmian w systemie edukacji.

Kursy obejmują zagadnienia związane z prawidłowym i optymalnym użytkowaniem systemów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych oraz programów zapewniających wsparcie m.in. w przygotowaniu arkusza organizacyjnego czy też ewidencji i inwentaryzacji majątku jednostek.

Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania dotyczące oferty szkoleń linii Progman prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny: rafal.rymkiewicz@wolterskluwer.com lub 58 732 16 00 wew. 2

Aktualna oferta szkoleń ›