Kontrola i zarządzanie majątkiem JST oraz jednostek podległych

Progman Majątek Web Premium pozwala na zbiorczą ewidencję, gromadzenie i efektywne zarządzanie majątkiem JST oraz podległych jednostek.

Dodatkowo jest przygotowany na zmiany w ustroju szkolnym, związane z przekształceniami i likwidacją majątku szkół oraz inwentaryzacją.

Zapewnia kontrolę stanu i kondycji majątku, a tym samym właściwe zabezpieczenie majątku szkół i placówek oświatowych, który w okresie zmiany może zostać utracony lub niewłaściwie wykorzystany, czy też narazić na straty oraz zarzut niewłaściwego gospodarowania powierzonym mieniem.

Zalety systemu

Progman Majątek Web Premium zapewnia między innymi:
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia oraz majątku trwałego pojedynczej jednostki, jak i placówek o charakterze rozproszonym;
 • automatyczne generowanie numerów inwentarzowych;
 • wystawianie niezbędnych dokumentów związanych z przychodem i rozchodem mienia, tj. dokumentów: OT, PT, LT, MT, WT;
 • generowanie planu amortyzacji na cały okres użytkowania;
 • bieżącą kontrolę i ocenę stanu majątku jednostki za pomocą szerokiego wachlarza wydruków;
 • przygotowanie wydruku pomocniczego do sprawozdania F-03.

 

Korzyści dla JST

Bieżąca informacja o stanie majątku

 • Możliwość bieżącej analizy i ewidencji stanu składników majątku online jednostek podległych;
 • Dostęp 24 h na dobę przez 7 dni w tygodniu do zbiorczej bazy wyposażenia i środków trwałych, jakie są rozproszone po różnych budynkach, wydziałach lub filiach.

 

 • Zgodność z wymaganiami Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN) – w zakresie zmian w systemie edukacji, w szczególności dotyczącej przekształceń, likwidacji szkół i inwentaryzacji (Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59). Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60).

  Zarządzanie majątkiem JST oraz jednostek podległych
 • Bieżące monitorowanie i ocena stanu majątku;
 • Możliwość przenoszenia wyposażenia i środków trwałych między oddziałami, filiami, różnymi lokalizacjami.progmajatek4 

Oszczędność czasu i pracy

 • Automatyczne rozliczenie inwentaryzacji jednostek podległych;
 • Redukcja czasu inwentaryzacji nawet o 70%!, wyeliminowanie ręcznego i żmudnego uzupełniania arkuszy spisu z natury, skrócenie obiegu dokumentów papierowych;
 • Możliwość przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku jednostek podległych z wykorzystaniem sprzętu inwentaryzacyjnego (Oferta urządzeń peryferyjnych);
 • Automatyzacja przygotowania zestawień statystycznych oraz analiz wg jednostek, grup jednostek, osób odpowiedzialnych, wartości, umiejscowienia.

Technologia SaaS

Technologia SaaS (Software as a Service) to model oferowania oprogramowania, gdzie aplikacja jest przechowywana i udostępniana przez producenta użytkownikom poprzez Internet. Taki sposób udostępniania eliminuje potrzebę instalacji i uruchamiania systemu Progman Majątek Web Premium na komputerze, czy też serwerze Klienta. Użytkownik może korzystać z aplikacji za pomocą przeglądarki internetowej.

Urządzenia peryferyjne

Inwentaryzacja majątku w 4 krokach z użyciem urządzeń peryferyjnych

 

 

progmajatek4
W ofercie znajduje się również sprzęt peryferyjny zintegrowany z systemem Progman Majątek Web Premium służący do drukowania oraz skanowania wygenerowanych w programie kodów kreskowych.