Opis systemu

Progman iPrzedszkole wspiera pracę przedszkoli między innymi w zakresie rejestrowania obecności i rozliczania czasu pobytu dziecka w przedszkolu, naliczania opłat za żywienie oraz za zajęcia dodatkowe.

Wdrożenie proponowanego rozwiązania na szczeblu miasta/gminy (Panel Organu Prowadzącego) zapewnia pełną automatyzację zarządzania podległymi placówkami przedszkolnymi. iPrzedszkole jest odpowiedzią na zmiany w ustawie o systemie oświaty, na podstawie której wprowadzono nowe uregulowania dotyczące obowiązków przedszkoli publicznych i opłat za ich świadczenia wobec rodziców.

Panel Przedszkola

Rożne zasady naliczania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu wpłynęły na wysokość tej opłaty, przez co dodatkowo utrudniły prowadzenie już i tak skomplikowanych rozliczeń.

W szczególności problematyczna okazała się ręczna rejestracja i rozliczanie czasu pobytu dziecka, która wymagała większego zaangażowania personelu przedszkola. Zastosowanie narzędzia informatycznego pozwala większość z powyższych czynności wykonać automatycznie, oszczędzając czas i eliminując związane z tym trudności.

Korzyści dla dyrektora placówki:

  • Oszczędność czasu pracowników przedszkola - poprzez pełną automatyzację rejestracji pobytu dzieci
  • Uproszczenie systemu pobierania opłat oraz bieżąca kontrola finansów przedszkola
  • Lepsza organizacja pracy placówki - skuteczna i szybka wymiana informacji pomiędzy pracownikami (księgowa, dyrektor, intendent, nauczyciel przedszkola)


Dodatkowe korzyści dla intendenta

  • Maksymalna redukcja biurokracji – kompleksowe oraz w pełni zautomatyzowane rozliczanie opłat przedszkolnych
  • Wysoka elastyczność programu - samodzielne definiowanie różnych rodzajów opłat (stałych, dodatkowych, żywieniowych) oraz sposobu i terminu ich rozliczania
  • Wygoda w użytkowaniu - sporządzanie gotowych wydruków lub tworzenie własnych zestawień

Moduł Dziennika Zajęć Przedszkolnych

                   

Moduł pozwala nauczycielowi na prowadzenie dzienników zintegrowanych z systemem iPrzedszkole, zarówno podstawowych zajęć przedszkolnych dla swojej grupy, jak i zajęć dodatkowych (np. nauka języków) czy mających charakter indywidualny (np. logopedyczne). Dodatkowym atutem jest możliwość wydruku arkusza obserwacji danego dziecka.

Panel Rodzica / Opiekuna

Moduł z jednej strony stanowi aktualne oraz kompletne źródło istotnych informacji, z drugiej zaś umożliwia dogodne komunikowanie się na linii przedszkole – rodzic. Na Panel Rodzica/Opiekuna składają się cztery obszary: Należności, Obecności, Jadłospis oraz Tablica Ogłoszeń.

Pozwalają one uzyskać informacje zarówno o naturze finansowej jak i organizacyjnej. Komunikacja online między rodzicem a nauczycielem odbywa się za pomocą wewnętrznego komunikatora, co stanowi niezwykłe udogodnienie, ponieważ korespondencję można wymieniać o dogodnej dla obu stron porze.

iPrzedszkole Mobile

Sprawna komunikacja pomiędzy rodzicem a przedszkolem.

 

Bezpłatna aplikacja iPrzedszkole Mobile to pakiet zalet ważnych dla każdego rodzica:

  • Możliwość sprawdzenia jadłospisu
  • Bieżące informacje o wydarzeniach w przedszkolu
  • Prosty sposób zgłaszania nieobecności
  • Bieżąca kontrola należności i rozliczeń 


Dzięki aplikacji, dostęp do danych jest właściwie wszędzie i o każdej porze, bez konieczności korzystania z komputera. Wystarczy posiadać smartfon lub tablet z systemem Android oraz zainstalowaną aplikację, aby mieć dostęp do wszystkich aktualności, informacji, przypomnień i wydarzeń z życia przedszkola, które korzysta z systemu Progman iPrzedszkole.

 

Zachęcamy do bezpłatnego pobrania aplikacji iPrzedszkole Mobile w sklepie Google Play.

 

iPrzedszkole w wersji Premium

iPrzedszkole premium współpracuje z kartami zbliżeniowymi i urządzeniem rejestrującym czas pobytu dziecka w przedszkolu. To nowoczesne rozwiązanie zapewnia pełną automatyzację, przejrzystość oraz dokładność prowadzonych rozliczeń.