JEŚLI JESTEŚ RODZICEM i chcesz korzystać z wyższej wersji iDziennika+ i aplikacji mobilnej to Twoja placówka oświatowa musi zamówić dostęp do wyższej wersji programu. Skontaktuj się ze swoją szkołą.

Porównaj i zamów Progman iDziennik+

  Progman
iDziennik
Progman
iDziennik+
Aplikacja mobilna "iDziennik Mobile"   tak
Tablica ogłoszeń   tak
Raporty przekrojowe (pozycjonujące/porównawcze)   tak
Moduł planu lekcji tak tak
Moduł ocen (cząstkowe oraz semestralne/końcowe) tak tak
Moduł frekwencji tak tak
Możliwość tworzenia dzienników międzyoddziałowych tak tak
Możliwość wprowadzania rozkładów materiału tak tak
"Komunikator (kontakt szkoła-rodzic) tak tak
Moduł prac domowych tak tak
Moduł uwag tak tak
Wydruki podstawowe tak tak
Moduł sprawdzianów tak tak
Panel zbiorczy (urzędnik) tak tak
Import z EDU tak tak
Import SOU tak tak
Import z Planu lekcji ASC tak tak
Import z Planu lekcji Optivum tak tak
Brak reklam w panelu rodzica i szkoły tak tak
Brak dodatkowych opłat dla rodziców tak tak
Serwis oraz pomoc merytoryczna tak tak