Opis systemu

Progman iDotacje jest internetowym narzędziem przeznaczonym dla jednostek samorządu terytorialnego.

Umożliwia on jednolity rejestr placówek, zarówno niepublicznych jak i publicznych, prowadzonych przez organy inne niż JST. Nadrzędnym zadaniem aplikacji jest gromadzenie i przechowywanie wprowadzonych przez placówki danych, a także prawidłowe naliczanie przysługujących dotacji.

Poza główną funkcjonalnością system zapewnia wsparcie w takich obszarach jak: przechowywanie w formie elektronicznej dokumentacji, monitorowanie „dubli” na listach uczniów czy automatyczne naliczanie dotacji dla każdego ucznia. Ponadto, system iDotacje znacznie upraszcza proces sprawozdawczości poprzez automatyczne generowanie raportów, bazujących na zawartych w programie danych. Z systemu można korzystać w dowolnym miejscu przez 24 h, wystarczy komputer z dostępem do Internetu.

Korzyści dla Użytkownika:

 • Ograniczenie nieprawidłowości i nadużyć przy rozliczaniu dotacji  monitorowanie uczniów wykazanych jednocześnie przez więcej niż jedną placówkę
 • Oszczędność pieniędzy  zastosowanie mechanizmów weryfikujących comiesięczne sprawozdania, składane w systemie przez dotowane placówki
 • Oszczędność czasu i nakładu pracy  dzięki automatyzacji procesów takich jak:
  • składanie wniosków o przyznanie dotacji i comiesięcznych sprawozdań przez placówki
  • naliczanie kwot należnych dotacji według narzuconych przez JST kryteriów
  • bieżąca analiza budżetu przeznaczonego na dotacje placówek niepublicznych
  • generowanie różnego rodzaju raportów w postaci plików XLS dotyczących wypłaconych środków na dotowanie placówek