Opis systemu

iArkusz to wszechstronny system organizacyjny, dedykowany placówkom oświatowym. Jest to internetowe narzędzie pozwalające na sprawne i bezbłędne przygotowanie projektu arkusza organizacyjnego.

„Funkcjonalność iArkusza znacznie upraszcza zarządzanie placówką. Jego obsługa jest bardzo intuicyjna, dzięki czemu system jest zrozumiały również dla pracowników mających podstawową wiedzę z zakresu pracy z komputerem”.

iArkusz to system zawierający bazę wszystkich Ramowych Planów Nauczania (RPN) oraz kontrolujący szkolne plany nauczania (SPN), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 lutego 2014 roku, w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. Co istotne, program jest dostosowany do specyfiki wszystkich typów placówek oświatowych – umożliwia zaprojektowanie arkuszy organizacyjnych różnych rodzajów szkół (w tym semestralnych i muzycznych), przedszkoli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz jednostek takich jak: bursy, schroniska młodzieżowe, ogniska pracy pozaszkolnej itp.


Program pozwala na bieżącą weryfikację konstrukcji szkolnych planów, polegającą na automatycznym przeliczaniu minimalnego wymiaru godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych w cyklu na tygodniowy wymiar zajęć. System monitoruje jednocześnie tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dla wszystkich poziomów w danym cyklu nauki. iArkusz zawiera ponadto unikalną ilość gotowych zestawień i wydruków.

Korzyści dla Użytkownika:

  • Oszczędność czasu i nakładu pracy – automatyzacja czynności, takich jak:
    • tworzenie arkusza organizacyjnego na kolejny rok szkolny
    • aktualizacja aneksów
  • Eliminacja błędów i pomyłek – system iArkusz na każdym etapie projektowania informuje o braku zgodności danych w arkuszu
  • Personalizacja  system w zależności od rodzaju placówki oferuje narzędzia specjalnie dopasowane do jej specyfiki oraz działalności
  • Rzetelność – pełna kontrola danych dzięki zastosowaniu mechanizmów blokujących przesyłanie błędnie wypełnionych arkuszy

Cennik

Progman iArkusz

788.29
brutto
640.88 zł netto
Zapytaj o ofertę