Opis systemu

Progman Finanse został przygotowany dla jednostek sektora finansów publicznych w celu prowadzenia pełnej księgowości, a także obsługi sprawozdawczości budżetowej i finansowej, zgodnej z obowiązującymi normami prawa.

Progman Finanse zapewnia generowanie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK), zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Finansów z wykorzystaniem formatu XML i struktur wskazanych przez Ministerstwo (księgi rachunkowe, wyciągi bankowe, podatkowa księga przychodów i rozchodów, ewidencja przychodów).

 

System został ukierunkowany na zindywidualizowane potrzeby sektora budżetowego, uwzględnia jego specyfikę rachunkowości oraz wykorzystuje klasyfikację dochodów i wydatków środków publicznych. Pracę w systemie można rozpocząć z początkiem roku obrotowego lub w dowolnym jego momencie. Program umożliwia prowadzenie księgowości zarówno dla pojedynczych jednostek, jak i zespołów.

Program spełnia wymogi Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U.2013.330), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont (…) (Dz.U.2013.289), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U.2014.119) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U.2014.1773).

Korzyści dla Użytkownika:

 • Aktualność  bieżące dostosowanie programu do wszelkich zmian legislacyjnych oraz współpraca z zewnętrznymi systemami (w tym bankowymi)
 • Generowanie Jednolitego Pliku kontrolnego (JPK), zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Finansów z wykorzystaniem formatu XML
 • Oszczędność czasu  w pełni automatyczne przygotowywanie sprawozdań budżetowych i finansowych oraz generowanie dekretów księgowych
 • Zgodność z wymogami  sporządzanie wydruków wymaganych ustawą o rachunkowości oraz ewidencja dowodów księgowych zgodnie z ogólnymi zasadami rachunkowości z uwzględnieniem specyfiki rachunkowości budżetowej
 • Elastyczność  tworzenie indywidualnego dla każdej jednostki planu kont oraz karty dochodów i wydatków
 • Spójność danych system jest kompatybilny z pozostałymi programami linii Progman, eksportuje ponadto dane w formatach obsługiwanych przez pakiety biurowe: MS Office i Open Office
 • Wygoda  elektroniczna realizacja obowiązku sprawozdawczego oraz automatyczne wykony-wanie operacji kończących rok obrotowy 
 • Natychmiastowy dostęp do danych  niezbędnych do podejmowania decyzji finansowych
 • Pełna i aktualna informacja  przygotowanie szeregu zestawień pozwalających na bieżącą kontrolę i ocenę sytuacji finansowej jednostki

Progman Finanse Premium to dodatkowo:

 • Obsługa budżetu zadaniowego w układzie funkcja – zadanie – podzadanie – działanie
 • Eksport oraz import wyciągów bankowych z jednoczesną funkcją ich automatycznego rozksięgowania
 • Import not odsetkowych

Serwer Firebird

Serwer FireBird 2.5.2 dedykowany dla systemów 32-bitowych (jest to wersja specjalnie przygotowana pod Nasze programy z odpowiednią listą użytkowników i UDF'ami, których nie zawierają standardowe instalacje FireBird).