Zgodnie z informacją na stronie ZUS - http://www.zus.pl/firmy/program-platnik/pobierz do dnia 25 stycznia bieżącego roku zalecamy korzystanie z wersji 10.01.001 programu Płatnik.

W związku z opublikowaniem Dziennika Ustaw w dniu 31.12.2018 poz. 2495 do końca stycznia zostanie wydana zaktualizowana wersja programów Kadry, Płace i Zlecone umożliwiająca eksport danych do nowego programu Płatnik (10.02.002).