Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska podpisała rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół.

Nowe ramowe plany nauczania będą obowiązywać już od roku szkolnego 2017/2018 w:


W czteroletnim liceum ogólnokształcącym i w pięcioletnim technikum – od 1 września 2019 r., a w branżowej szkole II stopnia – od 1 września 2020 r.*

System Progman iArkusz jest przygotowany na zmiany w systemie edukacji, wprowadzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN), w zakresie nowych ramowych planów nauczania. Nowe ramowe plany nauczania określają tygodniową liczbę godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą w poszczególnych klasach danego typu szkoły. Dyrektor szkoły, uwzględniając ramowy plan nauczania, opracowuje tygodniowy (semestralny) rozkład zajęć.

Dodatkowo Progman iArkusz uwzględnia wymagania MEN w świetle zmian w ustroju szkolnym, takie jak:

Wdrożenie systemu do przygotowania projektu arkusza organizacyjnego na poziomie jednostki samorządu terytorialnego zapewnia szereg korzyści, zarówno dla dyrektorów placówek (Progman iArkusz), jak i organu prowadzącego (Progman Zbiorczy iArkusz).

Dowiedz się więcej o:

 

*Źródło: MEN