Z początkiem roku 2017 podpisane zostały ustawy Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające – Prawo oświatowe*. Ustawy wprowadzają szereg zmian w ustroju szkolnym, a jedną z najbardziej rewolucyjnych jest likwidacja gimnazjów i przekształcanie szkół zawodowych w szkoły branżowe.

To niesie za sobą konsekwencje między innymi w postaci konieczności opracowania nowych ramowych planów nauczania, czy wydłużenia cyklu nauki (8-letnia szkoła podstawowa). Zmiany w reformie oświaty, to proces wieloaspektowy, obejmujący zmiany również w procedurach administracyjnych. Na to jak ostatecznie wyglądać będzie praca szkoły po zmianach w systemie oświaty, bardzo ważny wpływ ma przygotowany przez dyrektorów arkusz organizacyjny.

 

Aplikacja wspierająca zarządzanie oświatą w okresie zmiany w systemie edukacji

Progman iArkusz zapewnia przygotowanie projektu arkusza organizacyjnego każdego typu placówki oświatowej, tworzenie aneksów oraz kontrolę danych, dzięki zastosowaniu mechanizmów blokujących przesyłanie błędnie wypełnionych arkuszy do organu prowadzącego. Progman iArkusz jest przygotowany na zmiany systemowe Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN) w zakresie sporządzania projektu arkusza organizacyjnego. Progman iArkusz uwzględnia wymagania MEN, takie jak:

Jednostki podległe - Progman iArkusz: więcej >> www.progman.wolterskluwer.pl/iarkusz
Organ prowadzący - Progman Zbiorczy iArkusz: więcej >>www.progman.wolterskluwer.pl/zbiorczy-iarkusz

 

* Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59). Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60).