Od 1.01.2017 r. jednostki samorządu terytorialnego (JST) będą zobowiązane do podjęcia rozliczania podatku VAT wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi, co wynika z tzw. specustawy centralizacyjnej z 5.09.2016 r. (Dz. U. poz. 1454 z 13.09.2016 r.). Do końca 2016 r. nie będą kwestionowane rozliczenia dokonywane przez JST z zastosowaniem dotychczasowego modelu rozliczeń podatku VAT. Jednostki samorządu terytorialnego muszą mieć jednak czas, by przygotować się do nadchodzących zmian.

Obowiązek podjęcia wspólnych rozliczeń dotyczy wszystkich JST, nie zaś jedynie gmin. Ponieważ wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) dotyczył gminnych jednostek budżetowych, początkowo pojawiały się wątpliwości, czy zasada centralizacji będzie obejmować także powiaty i województwa. W interpretacjach indywidualnych Ministra Finansów (zob. interpretacja z 20.10.2015 r., ILPP2/4512-1-558/15-2/AK) wskazywano, że z uwagi na praktycznie te same uwarunkowania faktyczne i prawne rozstrzygnięcie TSUE ma zastosowanie także do jednostek tworzonych przez powiaty. Ustawa potwierdza takie podejście, wskazując, że obowiązek rozliczania podatku VAT w modelu scentralizowanym obejmuje wszystkie JST, a więc zarówno gminy, powiaty, jak i województwa. Zgodnie z art. 3 ustawy centralizacyjnej JST są zobowiązane do podjęcia wspólnych rozliczeń najpóźniej od 1.01.2017 r.

 

663x250 1a

 

Wolters Kluwer SA proponuje kompleksową usługę – Pakiet Centralizacja VAT – obejmującą skoordynowane działania doradztwa podatkowego z implementacją oprogramowania, prowadzące do pełnej obsługi procesu centralizacji podatku VAT. Oferujemy unikalne połączenie oprogramowania i usługi doradczej, która jest realizowana przez doświadczonych ekspertów z zakresu prawa podatkowego i finansów samorządu terytorialnego, współpracujących z Wolters Kluwer.
Co nas wyróżnia?

 

Instrukcje zawierać będą również informacje na temat zasad odliczania podatku VAT naliczonego od zakupów związanych z poszczególnymi rodzajami czynności.

- czynności realizowane przez Urząd i jednostki budżetowe oraz zasady kwalifikowania tych czynności jako niepodlegających opodatkowaniu, opodatkowanych i zwolnionych z VAT,
- zasady dokumentowania określonych czynności (faktura, paragon, nota),
- zasady prowadzenia przez jednostki dokumentacji tzw. cząstkowej (cząstkowe rejestry VAT, cząstkowe deklaracje),
- zasady odliczania podatku VAT naliczonego.

 

663x250 1b

 

Więcej informacji: www.progman.wolterskluwer.pl/doradztwo