W związku z planowaną reformą oświaty nastąpią zmiany w nowym roku szkolnym 2016/2017 i w latach kolejnych. Powrót do ośmioletniej szkoły podstawowej oznacza likwidację gimnazjów. Gimnazja działające w budynkach zespołów szkół będą łączone ze szkołami podstawowymi.

Natomiast według zapowiedzi Minister Edukacji Narodowej, Anny Zalewskiej nie ma mowy o łączeniu gimnazjów, które funkcjonują samodzielnie. Aktualnie jest około 3 tys. samodzielnych gimnazjów, co stanowi 40 procent wszystkich gimnazjów w Polsce. Samorządy niejednokrotnie zainwestowały środki w budowę gimnazjów, rozbudowę ich budynków, budowę boisk sportowych, wyposażenie sal lekcyjnych i pomieszczeń administracyjnych oraz na zakup pomocy naukowych i sprzętu komputerowego. W tym celu były też wykorzystywane fundusze unijne.

Progman Majątek Web w wersji Premium pozwala na zbiorczą ewidencję, gromadzenie i efektywne zarządzanie majątkiem JST oraz podległych jednostek. Zapewnia kontrolę stanu i kondycji majątku, a tym samym właściwe zabezpieczenie majątku szkół i placówek oświatowych, który w okresie zmiany może zostać utracony lub niewłaściwie wykorzystany, czy też narazić na straty oraz zarzut niewłaściwego gospodarowania powierzonym mieniem.

Progman Majątek Web Premium to:

BIEŻĄCA INFORMACJA

Zbiorczy podgląd stanu majątku jednostek podległych z poziomu JST w Progman Majątek Web Premium

progmajatek4

ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I PRACY

Progman Majątek Web Premium to kompleksowe rozwiązanie online wspierające zarządzanie majątkiem, prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych oraz realizacji inwentaryzacji. Progman Majątek Web zapewnia między innymi:


Więcej informacji: www.progman.wolterskluwer.pl/majatek-web


W materiale wykorzystano informacje publikowane na Portalu Samorządowym (www.portalsamorzadowy.pl) oraz z rozmowy z Wiceprezesem Związku Nauczycielstwa Polskiego -Krzysztofem Baszczyńskim (www.echodnia.eu).