W dniu 18 stycznia 2014 r. weszła w życie Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. Poz. 7), która wprowadza m.in. nowe zasady rekrutacji do placówek oświatowych.

 

Nowe zmiany tzw. ustawy rekrutacyjnej określają kryteria, którymi należy się kierować w procesie rekrutacji, w tym:

Z myślą o kadrze kierowniczej oświaty oraz przedstawicielach organów prowadzących, odpowiedzialnych za proces rekrutacji do szkół, przedszkoli i placówek oświatowych

Wydawnictwo Wolters Kluwer
zaprasza do udziału w szkoleniu:
"Rekrutacja do szkół i placówek publicznych
– w świetle najnowszych zmian ustawy o systemie oświaty"


Podczas szkolenia poruszona zostanie tematyka dotycząca:

*Szkolenie realizowane jest w formie zamkniętej na zlecenie JST w wybranym przez Państwa terminie (salę zapewnia Wolters Kluwer SA). Wszystkie zajęcia poprowadzone zostaną w formie: wykładu interaktywnego, dyskusji, pracy w małych grupach, odgrywaniu ról, symulacji, studium przypadków, burzy mózgów, pracy z tekstem.