Pierwszy tegoroczny zjazd Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły (AZDS) już za nami. W konferencji poświęconej głównie najważniejszym zmianom w prawie oświatowym wzięło udział prawie sto osób. Spotkanie odbyło się 22 stycznia 2014 r. w Warszawie.

 

Podczas I AZDS nie zabrakło ciekawych  tematów dotyczących:

Zainteresowaniem cieszyła się również prezentacja przedstawiciela Wydawnictwa Wolters Kluwer SA - Moniki Stawarz na temat projektu arkusza organizacyjnego w szkołach na przykładzie systemu internetowego iArkusz. Podczas wykładu Uczestnicy dowiedzieli się m.in.: jak za pomocą programu komputerowego planować godziny uczniów w oddziałach klasowych zgodnie z ramowymi planami nauczania oraz limitami dla każdego poziomu kształcenia, jak kontrolować przy­działy godzin w całym cyklu kształcenia i na tej podstawie przewi­dzieć zatrudnienie nauczycieli. Zapraszamy na: www.progman.com.pl/iarkusz

Kolejny Zjazd Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły odbędzie się już 27 marca 2014 r. Poświęcony będzie przede wszystkim ruchowi kadrowemu w placówkach oświatowych oraz planowaniu arkusza organizacyjnego na kolejny rok szkolny z uwzględnieniem zmian, jakie przyniesie ze sobą planowana nowelizacja Karty Nauczyciela.

Więcej: I AZDS

Źródło: Miesięcznik Dyrektor Szkoły