W tegorocznym konkursie LIDERA INFORMATYKI 2014 Computerworld Polska nagrodził firmy i instytucje, w których zrealizowane projekty informatyczne przyniosły największe efekty biznesowe.

Czytaj więcej

Od września stopniowo wdrażamy zmiany w sposobie aktualizacji i rejestracji nowych wersji programów. Aby ułatwić ten proces, upraszczamy sposób weryfikacji uprawnień do korzystania z danej wersji aplikacji.

Czytaj więcej

Drodzy Czytelnicy przeglądu prasy e-Aktualności,
Z przyjemnością informujemy, że z końcem roku szkolnego 2013/2014 przegląd prasy e-Aktualności został połączony z Newsletterem Prawa Oświatowego Wolters Kluwer

Czytaj więcej

Zapraszamy na cykl bezpłatnych seminariów „Nowoczesne zarządzanie przedszkolem dla rozwoju i bezpieczeństwa małych dzieci”, dedykowanych kadrze kierowniczej przedszkoli/żłobków, przedstawicielom organów prowadzących i rady rodziców.

Czytaj więcej

W dniu 18 stycznia 2014 r. weszła w życie Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. Poz. 7), która wprowadza m.in. nowe zasady rekrutacji do placówek oświatowych.

Czytaj więcej