Każda publiczna placówka oświatowa jako jednostka budżetowa jest zobligowana do przeprowadzania corocznego spisu majątku na dzień 31 grudnia. Jakie w związku z tym obowiązki ma dyrektor szkoły oraz jej pracownicy?

Czytaj więcej

Szanowni Państwo,

mając na uwadze najwyższą jakość oferowanych usług i dostępność konsultantów przypominamy, że od października 2015 roku świadczymy usługę telefonicznego wsparcia merytorycznego (Infolinii) w zakresie obsługi oprogramowania linii Progman.

Czytaj więcej

 

Czytaj więcej

Wydawnictwo Wolters Kluwer SA rozszerzyło ofertę produktów finansowo – księgowych linii Progman o system online -  Progman Majątek Web.

Czytaj więcej

Od 1 stycznia 2017 roku samorządy będą zobowiązane do wprowadzenia scentralizowanego modelu rozliczeń podatku VAT. Jest to związane z koniecznością przeprowadzenia istotnych zmian w sposobie rozliczeń oraz obiegu dokumentów i informacji pomiędzy samorządem a jego jednostkami budżetowymi.

 

Czytaj więcej