Trwają prace nad umożliwieniem importu z Biblioteki Narodowej. O dokładnym terminie aktualizacji uwzględniającej niniejsze rozwiązanie będziemy informować Państwa na bieżąco w zakładce Aktualności. Do tego czasu przypominamy o możliwości samodzielnego wprowadzania danych. 

Od 1 lipca 2018 r. Ministerstwo Finansów nałożyło na polskie banki i firmy obowiązek otwarcia i prowadzenia dedykowanych rachunków do rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT). W związku z tym systemy linii Progman umożliwią generowanie przelewów do zewnętrznych systemów bankowych zgodnie z aktualnymi unormowaniami.

Czytaj więcej

Obowiązek okresowego ustalania lub sprawdzania drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów wynika z art.26 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Każda publiczna placówka oświatowa jako jednostka budżetowa jest więc zobligowana do przeprowadzania corocznego spisu majątku.

Czytaj więcej

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska podpisała rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół.

Czytaj więcej

Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło szereg ważnych zmian w ustroju szkolnym, a jedną z najbardziej rewolucyjnych jest likwidacja gimnazjów i przekształcanie szkół zawodowych w branżowe. 

Czytaj więcej