Obowiązek okresowego ustalania lub sprawdzania drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów wynika z art.26 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Każda publiczna placówka oświatowa jako jednostka budżetowa jest więc zobligowana do przeprowadzania corocznego spisu majątku.

Czytaj więcej

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska podpisała rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół.

Czytaj więcej

Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło szereg ważnych zmian w ustroju szkolnym, a jedną z najbardziej rewolucyjnych jest likwidacja gimnazjów i przekształcanie szkół zawodowych w branżowe. 

Czytaj więcej

Z początkiem roku 2017 podpisane zostały ustawy Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające – Prawo oświatowe*. Ustawy wprowadzają szereg zmian w ustroju szkolnym, a jedną z najbardziej rewolucyjnych jest likwidacja gimnazjów i przekształcanie szkół zawodowych w szkoły branżowe.

Czytaj więcej

Systemy linii Progman GOTOWE na Jednolity Plik Kontrolny (JPK).

JPK to nowy, ujednolicony format uporządkowania danych przekazywanych przez podatników na potrzeby sprawozdawczości podatkowej i rachunkowej z zastosowaniem użytkowanego oprogramowania finansowo-księgowego.

Czytaj więcej