Progman Majątek Web - system do automatycznego przygotowywania i rozliczania inwentaryzacji majątku. Sprawdź jakie to łatwe!

Więcej

Kadry i wynagrodzenia pod kontrolą! Nowoczesne rozwiązanie dla instytucji budżetowych.

Sprawdź!

Oprogramowanie linii Progman

Wolters Kluwer w ramach linii oprogramowania Progman oferuje kompleksowe i zintegrowane rozwiązania informatyczne dla szkół, przedszkoli, samorządów oraz innych jednostek sektora budżetowego. Szczególną uwagę zwracamy na potrzeby placówek oświatowych, zwłaszcza w okresie zmian legislacyjnych oraz intensywnych reform w edukacji.

Klienci o Linii Progman

„Wdrożenie nowoczesnego rozwiązania Progman iPrzedszkole do obsługi przedszkoli znacznie usprawniło przebieg i wymianę informacji pomiędzy placówkami a organem prowadzącym. Natomiast zastosowanie rejestratorów czasu pobytu dzieci w przedszkolu dało przejrzysty obraz i podstawę do wyliczania kwot za świadczenia przedszkolne, co wpłynęło na zmniejszenie obowiązków pracowników przedszkola w zakresie ewidencjonowania obecności.”
Krzysztof Stobiecki Dyrektor Wydziału Edukacji Urzad Miejski w Koszalinie
„Duża ilość przepisów prawnych oraz operacji rachunkowych sprawiały, że proces zatwierdzania arkuszy był wydłużony z racji na pojawiające się błędy. Obecnie stosowany elektroniczny system Progman iArkusz znacząco przyspieszył i ułatwił całą procedurę. Automatyczna kontrola zgodności wprowadzanych danych np. z ramowymi planami nauczania, na bieżąco informuje dyrektora o konieczności wprowadzenia zmian i nie pozwala na przesłanie błędnego dokumentu.”
Maria Wysocka-Raginia Inspektor ds. Nadzoru nad Oświatą, Urząd Miasta w Nowym Tomyślu

Aktualności

Zmiana stawki podatku dochodowego z 18% na 17% w systemie Progman Zlecone dokonywana jest poprzez...

Trwają prace nad wprowadzeniem zaktualizowanego mechanizmu naliczania podatku, kosztów uzyskania...

Trwają prace nad umożliwieniem importu z Biblioteki Narodowej. O dokładnym terminie aktualizacji...

Od 1 lipca 2018 r. Ministerstwo Finansów nałożyło na polskie banki i firmy obowiązek otwarcia i...