Czas na świadectwa!         Przygotuj się na zakończenie roku szkolnego.

Sprawdź

Progman iUczniowie Kompleksowe zarządzanie informacją o uczniach

Wiosenny rabat dla Twojej placówki!

Zapytaj

Rzetelna analiza i wieloaspektowa diagnoza jakości kształcenia w Twojej placówce!

Więcej

Telefoniczne wsparcie merytoryczne. W pełni profesjonalna usługa dla Twojej placówki!

Zamów

IV edycja Letnich Szkół Finansów, Kadr i Płac.       Gdańsk, 17-19 sierpnia 2016 r.

Zapisy już ruszyły!

Oprogramowanie linii Progman

Wolters Kluwer w ramach linii oprogramowania Progman oferuje kompleksowe i zintegrowane rozwiązania informatyczne dla szkół, przedszkoli, samorządów oraz innych jednostek sektora budżetowego. Szczególną uwagę zwracamy na potrzeby placówek oświatowych, zwłaszcza w okresie zmian legislacyjnych oraz intensywnych reform w edukacji.

Klienci o Linii Progman

„Wdrożenie nowoczesnego rozwiązania Progman iPrzedszkole do obsługi przedszkoli znacznie usprawniło przebieg i wymianę informacji pomiędzy placówkami a organem prowadzącym. Natomiast zastosowanie rejestratorów czasu pobytu dzieci w przedszkolu dało przejrzysty obraz i podstawę do wyliczania kwot za świadczenia przedszkolne, co wpłynęło na zmniejszenie obowiązków pracowników przedszkola w zakresie ewidencjonowania obecności.”
Krzysztof Stobiecki Dyrektor Wydziału Edukacji Urzad Miejski w Koszalinie
„Duża ilość przepisów prawnych oraz operacji rachunkowych sprawiały, że proces zatwierdzania arkuszy był wydłużony z racji na pojawiające się błędy. Obecnie stosowany elektroniczny system Progman iArkusz znacząco przyspieszył i ułatwił całą procedurę. Automatyczna kontrola zgodności wprowadzanych danych np. z ramowymi planami nauczania, na bieżąco informuje dyrektora o konieczności wprowadzenia zmian i nie pozwala na przesłanie błędnego dokumentu.”
Maria Wysocka-Raginia Inspektor ds. Nadzoru nad Oświatą, Urząd Miasta w Nowym Tomyślu

Aktualności

Tym razem dyrektorzy mieli okazję uczestniczyć w prelekcjach, dotyczących kwestii praktycznych,...

Konferencja odbyła się w dniach 4-6 marca 2016 r. w Krakowie na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej...

Akademia Rozwoju Szkoły i Przedszkola to innowacyjny projekt, który łączy kurs Akademii...

Wydarzenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za żywienie dzieci w placówkach oświatowych oraz za...